Sejm odrzucił senackie veto do noweli prawa wodnego ws. regulacji przy budowie atomu

Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy prawo wodne, która rozstrzyga jakie przepisy mają być stosowane w postępowaniu dotyczącym decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, dotyczących budowy elektrowni jądrowej.  

Za odrzuceniem veta głosowało 257 posłów, 189 było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu.  

Celem regulacji jest rozstrzygnięcie, które przepisy mają być stosowane w postępowaniu dotyczącym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla budowy obiektu energetyki jądrowej, wydawanej na podstawie specustawy z 29 czerwca 2011 r.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej zostało wszczęte na wniosek złożony w 2015 r. Ocena oddziaływania na środowisko wymaga weryfikacji raportu, a zatem w 2015 r. inwestor wystąpił o określenie zakresu takiego raportu i otrzymał taką decyzję.

Nowelizacja prawa wodnego określa zakres wymagań formalnych stawianych przy opracowaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przepisy również przesądzają, że wniosek o wydanie decyzji w sprawie aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można złożyć nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Ma to skutkować zmianą katalogu załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Źródło: ISBnews

Artykuł Sejm odrzucił senackie veto do noweli prawa wodnego ws. regulacji przy budowie atomu pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.