Seco/Warwick miało 1,18 mln zł zysku netto, 6,34 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022

Seco/Warwick odnotowało 1,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 3,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,34 mln zł wobec 4,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 122,29 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 104,34 mln zł rok wcześniej.

„Sprzedaż grupy kapitałowej w I kwartale 2022 roku była o 17,2% wyższa niż w I kwartale 2021 roku i wyniosła 122,3 mln zł. Wzrosty zarejestrowano w segmencie Pieców Próżniowych (+77,0%), Aluminium Process (+12,5%) oraz w segmencie usług serwisowych Aftersales (+34,8%). Spadek sprzedaży natomiast odnotował segment Pieców Topialnych (-34,1%) w związku z ukończeniem w 2021 istotnej części dużego kontraktu. W I kwartale 2022 roku spółki grupy zdobyły zamówienia na łączną kwotę 148,3 mln zł. Około 53,2% zamówień przypada na segment Pieców Topialnych, 22,8% na segment części zamiennych i usług posprzedażowych – Aftersales, 13,2% na segment Aluminium Process oraz 10,8% na segment Pieców Próżniowych. W analogicznym okresie roku poprzedniego łączna wartość pozyskanych zamówień wyniosła 59,5 mln zł. Wartość portfela zamówień na koniec I kwartału br. wynosi 368,6 mln zł. W analogicznym okresie roku 2021 portfel zamówień wyniósł 305,3 mln zł, co oznacza wzrost o 20,7% w relacji rok do roku” – czytamy w raporcie.

Sprzedaż grupy w I kwartale 2022 roku utrzymała średnią marżę brutto na poziomie z roku poprzedniego tj. 21,7%. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu były wyższe niż w 2021 roku o 8,4% (20,5 mln zł w I kwartale 2022 roku w porównaniu do 18,5 mln zł w roku poprzednim), natomiast w relacji do przychodów wyniosły 16,4% przy 17,7% w I kwartale 2021 roku, podano także.

Wskaźnik rentowności EBIT na koniec I kwartału 2022 roku kształtował się na poziomie 5,2%, co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,0 pkt proc. Wzrost zanotował również wskaźnik rentowności EBITDA (8,1% vs 7,3% w I kw. 2021). Wskaźniki płynności pierwszego oraz drugiego stopnia pozostały na tym samym poziomie w stosunku do końca roku 2021. Natomiast wskaźnik płynności trzeciego stopnia uległ nieznacznemu pogorszeniu (1,3 vs 1,4). Poziomy wskaźników oznaczają, że grupa działa stabilnie i jest w stanie regulować wszystkie swoje bieżące zobowiązania, czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 1,3 mln zł wobec 1,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki ciezłej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 463 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Seco/Warwick miało 1,18 mln zł zysku netto, 6,34 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.