Seco/Warwick chce osiągnąć 4% rentowności zysku netto w 2022 r.

Zarząd Seco/Warwick przyjął strategię spółki na lata 2020-2022, która przewiduje m.in. osiągnięcie  rentowności zysku netto na poziomie 4% w 2022 r., ograniczenie nakładów inwestycyjnych (odtworzeniowych i rozwojowych) do średniego poziomu około 11 mln zł rocznie, koncentrację na komercjalizacji technologii wypracowanych w ostatnich latach oraz wzrost organiczny, nie zakładający przejęć innych firm, podała spółka.

Zgodnie z wizją określoną w strategii, spółka chce być firmą pierwszego wyboru w dostarczaniu rozwiązań do obróbki cieplnej i metalurgii.

Strategia opiera się zarówno na zadaniach wyznaczonych poszczególnym segmentom, jak również na centralnych zadaniach strategicznych, mających wpływ na kilka lub wszystkie segmenty grupy, poinformowano.

„Główne założenia strategii są następujące:

  • w perspektywie finansowej – m.in. przewidywalność i stabilność kluczowych parametrów finansowych, koncentracja na produktach wysokomarżowych, systematyczny wzrost rentowności zysku netto do poziomu 4% w 2022 r., ograniczenie nakładów inwestycyjnych (odtworzeniowych i rozwojowych) do średniego poziomu około 11 mln zł rocznie, koncentracja na komercjalizacji technologii wypracowanych w ostatnich latach oraz wzrost organiczny, nie zakładający przejęć innych firm,
  • w perspektywie klienta – m.in. koncentracja na kluczowych branżach w skali całej grupy (tj. lotniczej, energetycznej, motoryzacyjnej oraz firmach świadczących komercyjne usługi obróbki cieplnej) oraz na kluczowych produktach w ramach 4 głównych segmentów (pieców topialnych – VME, pieców atmosferowych – ATM, pieców próżniowych – VAC, pieców obróbki aluminium i lutowania aluminium w atmosferze kontrolowanej – ALU/CAB) oraz koncentracja na doskonaleniu obsługi serwisowej (segment aftermarket),
  • w perspektywie procesów – m.in. udoskonalenie procesu komercjalizacji nowych produktów i technologii (w tym powołanie zakładu wdrażania nowych technologii), optymalizacja kluczowych procesów centralnych, współpraca między segmentami i spółkami (cross-selling, klienci kluczowi izasady prowadzenia projektów przekrojowych), standaryzacja materiałowa oraz doskonalenie obszaru produkcji,
  • w perspektywie pracowników – m.in. wprowadzenie skutecznego systemu motywacyjnego dla pracowników, który zatrzyma w grupie cennych pracowników, oraz będzie wspierał realizację jej celów strategicznych” – czytamy w komunikacie.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki ciekłej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.

Źródło: ISBnews

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *