Sąd zasądził łącznie ok. 100 mln zł na rzecz Erbudu od Banku Millennium

Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził od Banku Millennium kwotę 51,38 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz Erbudu, podała spółka. Szacowany przez Erbud wpływ wraz z odsetkami wyniesie ok. 100 mln zł.

„Wyrok zapadł w sprawie z powództwa spółki przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie o zapłatę zmierzającą do wyrównania szkody, na którą składały się kwoty pobrane przez Bank z rachunku bankowego Spółki, utracone korzyści oraz koszty doradców prawnych i finansowych. Wartość przedmiotu sporu/zaskarżenia wynosiła 71 065 496 zł. Zgodnie z wyrokiem Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił on w części apelację spółki, zasądzając od banku na rzecz spółki kwotę 51 383 600 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 8 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 do dnia zapłaty. Koszty procesu obciążają spółkę w 29%, a Bank w 71%. Wyrok jest prawomocny. Szacowany przez emitenta wpływ wraz z odsetkami wyniesie ok 100 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Spór dotyczył zawarcia w 2008 roku transakcji opcji walutowych na zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym w zakresie kontraktów denominowanych w euro realizowanych przez spółkę.

„Propozycja banku wynikała ze zgłoszonej przez spółki potrzeby uzyskania zabezpieczenia adekwatnego do jego sytuacji. Zdaniem spółki, produkt nie był optymalnie dopasowany do potrzeb spółki. W czwartym kwartale 2008 r. w wyniku drastycznej przeceny złotego na parze PLN/EUR bank poinformował spółkę o negatywnej wycenie posiadanej w tym czasie ekspozycji” – czytamy dalej.

Erbud przypomina, że strata poniesiona w związku z zawarciem transakcji opcji walutowych na zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym w zakresie kontraktów denominowanych w euro realizowanych przez spółkę została rozliczona w roku jej poniesienia tj. w roku 2008.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2020 r. miała 2,23 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews

Artykuł Sąd zasądził łącznie ok. 100 mln zł na rzecz Erbudu od Banku Millennium pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.