Rząd przyjął projekt ustawy o PIT z mechanizmem przedłużenia terminu poboru i wpłaty zaliczek

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przedłożony przez ministra finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Do projektu ustawy o PIT przeniesiony zostanie mechanizm przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek, zawarty w rozporządzeniu ministra finansów z 7 stycznia 2022 r.

Jednoznacznie rozstrzygnięto także, że płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł) również, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym.  Ponadto, oświadczenie PIT-2 może złożyć również emeryt lub rencista, który złoży do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej. Wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowują moc. Oznacza to, że podatnicy nie będą musieli składać ponownie PIT-2, podano. 

„Do projektu ustawy o PIT przeniesiony zostanie mechanizm przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek, zawarty w rozporządzeniu ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. Zasadą kontynuacji zostaną objęte miesiące od lutego do grudnia 2022 r. Oznacza to, że w styczniu obowiązują przepisy rozporządzenia, a od lutego regulować tę kwestię będzie ustawa” – czytamy w komunikacie. 

Instrukcja i wytyczne udostępniane dotychczas na stronach Ministerstwa Finansów pozostają aktualne. Wprowadzane zmiany nie wpływają na mechanizm zastosowany lub wdrażany przez płatnika na podstawie rozporządzenia. Oznacza to, że wysokość zaliczek u pracowników czy zleceniobiorców, którzy osiągają miesięczny przychód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2021 r. Jeśli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, dostanie niezwłocznie wyrównanie od pracodawcy, zaznaczono. 

Rząd przyjął także rozwiązania dotyczące wsparcia dla firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami.

„Od 1 stycznia kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 tys. zł. Oznacza to obniżkę podatków dla ok. 18 mln Polaków. Rozwiązanie to powoduje niższe wpływy na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) i Zakładowy Fundusz Aktywności (ZFA), które w dużym stopniu opierają się na zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników” – czytamy dalej.

Rząd chce kontynuacji zakładowych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich pracodawców. Dlatego ZFA i ZFRON zostaną zasilone ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

„Pracodawca otrzyma wsparcie ze środków PFRON, jeśli jest:

– zakładem aktywności zawodowej,

– zakładem pracy chronionej,

– podmiotem, który utracił status zakładu pracy chronionej, ale zatrudnia co najmniej 15 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), posiada wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w wysokości co najmniej 18% lub 25% oraz zachował ZFRON.

Rozwiązanie to ma chronić ponad 1 tys. pracodawców, którzy zatrudniają ponad 100 tys. osób z niepełnosprawnościami” – czytamy dalej. 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

W Ministerstwie Finansów trwają intensywne prace nad pozostałymi nowymi rozwiązaniami podatkowymi, które zostały ogłoszone 21 stycznia 2022 r. Dotyczyć będą w szczególności wsparcia dla samotnych rodziców, rozszerzenia ulgi dla klasy średniej oraz zabezpieczenia wpływów OPP z 1% podatku, zakończono. 

Źródło: ISBnews

Artykuł Rząd przyjął projekt ustawy o PIT z mechanizmem przedłużenia terminu poboru i wpłaty zaliczek pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *