Rząd przyjął projekt noweli, która ma usprawnić funkcjonowanie ARiMR

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która ma wprowadzić przepisy usprawniające funkcjonowanie Agencji, podało Centrum Informacyjne Rządu.

„Chodzi m.in. o rozwiązania dotyczące zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy czy skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych w Agencji. Powstanie także spółka, która będzie obsługiwać ARiMR w zakresie IT, aby uniezależnić się w tym obszarze od podmiotów zewnętrznych” – czytamy  komunikacie.

Najistotniejsze rozwiązania  w projekcie:

  • wprowadzenie rozwiązań ułatwiających zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
  • skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  • powołanie wyspecjalizowanego podmiotu, który ma obsługiwać Agencję w zakresie IT. Ma zajmować się nie tylko rozwojem i utrzymaniem systemów zbudowanych dotychczas przez ARiMR, ale także stopniowo sam wytwarzać niezbędne oprogramowanie na potrzeby Agencji oraz przejmował rozwój i utrzymanie systemów zbudowanych przez dostawców zewnętrznych.
  • uregulowanie trybu umarzania wierzytelności z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (FRiOR), tj. umorzenia wierzytelności z FRiOR na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego. Aby skorzystać z rozwiązania, osoba będzie musiała mieć ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy  na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie posiadać innej nieruchomości niż ta, w której zamieszkuje.
  • wprowadzenie możliwości umorzenia wierzytelności z FRiOR, na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego, jeżeli wyłączną wierzytelnością jest zobowiązanie dotyczące odsetek. Wskazanie, że proponowane wsparcie, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność rolniczą, stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i może zostać udzielone tylko raz.
  • wprowadzenie przepisów umożliwiających umarzanie należności z programu przedakcesyjnego SAPARD.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać w innym terminie. 

Źródło: ISBnews

Artykuł Rząd przyjął projekt noweli, która ma usprawnić funkcjonowanie ARiMR pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *