Rząd chce przyjąć w I kw. projekt ws. nabycia przez PKP PLK udziałów w Cargotor

Rząd planuje przyjęcie projektu, który ma umożliwić stworzenie ram prawnych modernizacji infrastruktury kolejowej w rejonie przeładunkowym Małaszewicze i nabycie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udziałów w Cargotor sp. z o.o., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe oraz ustawy o Funduszu Kolejowym planowane jest na I kw. br. 

„Podstawowym celem projektowanej ustawy jest stworzenie ram prawnych, które stanowić będą podstawę dla realizacji inwestycji mającej na celu wykonanie projektu pn. modernizacja infrastruktury kolejowej w rejonie przeładunkowym Małaszewicze. Konieczność dokonania zmian w ww. ustawach wynika z faktu, że w obecnym stanie prawnym Cargotor sp. z o.o., odpowiedzialna za realizację projektu nie posiada wystarczających możliwości dysponowania środkami w wysokości pozwalającej na płynną realizację inwestycji (ok. 3,2 mld zł)” – czytamy w uzasadnieniu potrzeby regulacji.

Nabycie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udziałów w spółce Cargotor sp. z o.o. w efekcie doprowadzi do stanu, w którym to narodowy zarządca infrastruktury kolejowej będzie posiadał w zakresie swojej działalności całość ogólnodostępnej infrastruktury kolejowej w obszarze kolejowego przejścia granicznego Terespol – Brześć, podano także.

W ramach projektowanej ustawy planowane jest także umożliwienie sfinansowania nabycia od PKP S.A. przez Skarb Państwa prawa do użytkowania wieczystego gruntów niezbędnych do realizacji ww. inwestycji, co pozwoli na zapewnienie odpowiedniego poziomu trwałości tej inwestycji.

Zdaniem autorów projektu modernizacja infrastruktury kolejowej w rejonie przeładunkowym Małaszewicze wpłynie na zwiększenie dochodów Skarbu Państwa z tytułu wwożonych przez zewnętrzną granicę UE ładunków oraz doprowadzi do zwiększenia obrotów przedsiębiorstw logistycznych ulokowanych w obszarze przyszłego Parku Logistycznego Małaszewicze.

„W rezultacie wykonania przedmiotowej inwestycji zakłada się osiągnięcie dwukrotnego wzrostu przepustowości w porównaniu ze stanem obecnym” – czytamy dalej.

Ponadto projekt zakłada przekazanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PKP PLK S.A.

Źródło: ISBnews

Artykuł Rząd chce przyjąć w I kw. projekt ws. nabycia przez PKP PLK udziałów w Cargotor pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.