Rewizja strategii PKP Cargo zakłada m.in. osiągnięcie 50% udziału w rynku do 2027

Rada nadzorcza PKP Cargo zatwierdziła Rewizję Strategii Grupy na lata 2019-2023. Cele strategiczne grupy w rewizji określono jako: po pierwsze, pozycja nr 1 w obszarze „Trójmorza” i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej oraz przewiezionej masy do 2023 r. i wzmacnianie pozycji w latach 2023-2038; po drugie, 50-proc. udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych do 2027 r. mierzony pracą przewozową, podała spółka.

„Wpływ na Rewizję Strategii miały istotne zmiany otoczenia spółki, które zaszły w latach 2020-2022. W Rewizji Strategii podtrzymano wizję i misję Grupy PKP Cargo” – czytamy w komunikacie.

Wizja Grupy PKP Cargo: „Środkowoeuropejski lider w przewozach kolejowych dzięki uzyskaniu dominującej pozycji w obszarze 'Trójmorza’ i na Nowym Jedwabnym Szlaku”.

Misja Grupy PKP Cargo: „Realizowanie kompleksowej usługi logistycznej na rynku kolejowych przewozów towarowych i usług intermodalnych dającej pozycję dostawcy pierwszego wyboru”, podano.

Osiągnięcie celów strategicznych będzie głównie realizowane poprzez wzrost organiczny Grupy PKP Cargo, gdzie kluczowe kierunki działań obejmują:
1. Wysoką aktywność sprzedaży
2. Nową efektywną strukturę sprzedaży
3. Stałą poprawę procesu sprzedażowego i obsługi klienta
4. Doskonalenie procesów przewozowych i utrzymaniowych
5. Dostosowanie struktury i zasobów grupy do zoptymalizowanych procesów, wyzwań rynkowych i ekonomicznych, wymieniono w komunikacie.

Koncentracja na kluczowych kierunkach działań będzie stanowić trwałą podstawę do stabilnego rozwoju Grupy PKP Cargo i realizacji wyznaczonych celów strategicznych, podkreślono.

Wdrożenie wyznaczonych działań będzie realizowane w ramach poszczególnych inicjatyw strategicznych, tj.:
– Wzrost organiczny na rynku krajowym
– Zapewnienie zasobów taborowych (potencjał operacyjny)
– Efektywność logistyki
– Zarządzanie zasobami ludzkimi
– Cyfryzacja i informatyzacja
– Zarządzanie majątkiem, wymieniono dalej.

Rewizja Strategii PKP Cargo na lata 2019-2023 jest elementem wyjściowym do opracowania Wieloletniego Planu Rozwoju Grupy PKP Cargo na lata 2024-2028, zakończono w informacji.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2021 r. miała 4,27 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews

Artykuł Rewizja strategii PKP Cargo zakłada m.in. osiągnięcie 50% udziału w rynku do 2027 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.