Przegląd informacji ze spółek, 27.04.2020

Przegląd informacji ze spółek z dnia 27 kwietnia 2020 roku:

CCC rozpoczyna proces budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych imiennych serii J – tj. akcji nowej emisji oraz sprzedaży nie więcej niż 2 062 535 istniejących akcji oferowanych przez spółkę Ultro, podała spółka.

Syndyk masy upadłościowej Elektrobudowy poinformował, że w odpowiedzi na zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości, do spółki wpłynęła oferta dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), złożona przez Zarmen, podała spółka.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) odnotowało 1,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I- IV kw. 2019 r. wobec 49,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Łączne, skonsolidowane przychody Rainbow Tours ze sprzedaży spadły o ok. 39,3% r/r do 41,5 mln zł w marcu, podała spółka.

MZN Property odnotowało 1,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 0,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Baltony zdecydują 25 maja o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie.

PKN Orlen docelowo będzie chciał mieć 100% udziałów w Enerdze i wycofać tę spółkę z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), zapowiedział prezes Daniel Obajtek.

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) nie widzi nic złego w ewentualnej zmianie paliwa budowanego bloku energetycznego Ostrołęka C o mocy 1000 MW z węgla kamiennego na gaz ziemny, poinformował dziennikarzy wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

PKO Bank Polski (PKO BP) sprzedał do tej pory ponad 100 tys. polis komunikacyjnych (są dostępne w ofercie od września 2018 r.) podał bank. W ciągu dwóch lat bank planuje wzrost liczby sprzedanych polis do 500 tys.

Agencja S&P Global Ratings potwierdziła oceny ratingowe mBanku na dotychczasowym poziomie, w tym rating IDR na poziomie BBB i zmieniła perspektywę ratingu z „rozwojowej” na „negatywną”, podał bank.

Bank Pekao umożliwił właścicielom firm z segmentu MŚP i korporacji otwarcie rachunku firmowego zdalnie, bez konieczności spotykania się z doradcą. Bank potwierdzi dane z dowodu klienta za pomocą wideoweryfikacji, a umowa będzie zawierana w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24 poprzez autoryzację kodem SMS, podał Pekao.

Mex Polska zdecydował o zawieszeniu stosowanej w spółce polityki dywidendowej w odniesieniu do roku 2019, tj. do dywidendy wypłaconej w roku 2020, podała spółka.

PKN Orlen w ciągu miesiąca przedstawi swoją wizję realizacji inwestycji w blok energetyczny Ostrołęka C, zapowiedział prezes Daniel Obajtek.

PKN Orlen w ciągu dwóch miesięcy przedstawi plan synergii z Grupą Energa po jej przejęciu kapitałowym, które sfinalizowane zostanie 30 kwietnia br., zapowiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek. Jak dodał, wdrożenie tego planu zajmie około roku.

Tauron Dystrybucja – spółka zależna Taurona Polskiej Energii – przyłączył do sieci energetycznej blisko 12 tys. mikroinstalacji o mocy blisko 81 MW w I kw. 2020 r. Oznacza to niemal pięciokrotny wzrost r/r, podała spółka. Łączna moc instalacji OZE przyłączonych w pierwszym kwartale wyniosła 94 MW.

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) i PKO Bank Polski podjęły decyzję o przedłużeniu do 30 czerwca 2020 r. porozumienia umożliwiającego darmowe korzystanie z jednorazowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego mSzafir, poinformował KIR. Przedłużona będzie też promocja na jego wersję długoterminową.

Alior Bank wdrożył podpis elektroniczny Autenti, z którego mogą korzystać przedsiębiorcy w procesie odraczania spłaty rat kredytów, podał bank.

Atlas Estates odnotowało 32,72 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 5,81 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Szwedzka C – spółka odpowiedzialna za inwestycję mieszkaniową przy ul. Szwedzkiej w Warszawie – zrezygnowała z wydania Unibepowi zlecenia rozpoczęcia robót budowlanych, skutkiem czego umowa na realizację etapu C inwestycji uległa rozwiązaniu, podał Unibep.

Budimex i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy (GDDKiA) podpisały umowę na „Kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: część 1 – Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S5 na odc. od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o dł. ok. 23,3 km”, podał Budimex. Wartość umowy to 460,8 mln zł netto.

Netia IT Support wprowadza nową usługę kompleksowego wsparcia technicznego IT dla biznesu, wraz z (opcjonalną) dostawą komputerów Dell, podała Netia.

SimFabric podpisał z austriacką firmą Koch Media umowę, o wartości ok. 8 mln zł, na mocy której Koch Media stał się właścicielem 50% praw autorskich do dwóch gier SimFabric i zajmie się ich wydaniem, sprzedażą i marketingiem w wersji na komputery PC oraz konsole Nintendo Switch, PS4 i Xbox One, podano także. Premiery tych gier planowane są na 2021 r.

Nitroerg – spółka zależna KGHM Polska Miedź – zwiększył produkcję płynu do dezynfekcji rąk Nitrosept do 80 tys. litrów dziennie z początkowego 20 tys. litrów, podała grupa. Łącznie do dziś spółka wyprodukowała ponad 1,1 mln litrów środka dezynfekującego.

GetBack dopuszczał się nieuczciwych praktyk rynkowych przy oferowaniu i sprzedaży obligacji korporacyjnych, ocenił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Decyzja prezesa Urzędu będzie pomocna przy dochodzeniu przez konsumentów roszczeń w sądach.

Blockchain Lab zmienia nazwę na BTC Studios, podała spółka. Zmianę nazwy zatwierdził sąd. Firma zamierza kontynuować działalność w zakresie produkcji i wydawania gier, ze szczególnym uwzględnieniem gier mobilnych w formule free-to-play.

W wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi zawarto transakcje na łącznie 331 313 082 akcji, uprawniających do 476 241 082 głosów na walnym zgromadzeniu, wynika z komunikatu pośredniczącego w wezwaniu Biura Maklerskiego PKO BP.

Bank Pekao przygotował propozycję Pożyczki Ekspresowej SMEX dla małych i średnich firm z uproszczonymi procedurami i zdalną obsługą, podał bank.

Play wprowadza ofertę promocyjną w ramach akcji ZostańwDomu z elementem grywalizacyjnym, podał operator.

Digital Avenue zawarło term sheet w sprawie połączenia z producentem gier komputerowych Ice Code Games Sp. z o.o. (z Digital Avenue jako spółką przejmującą), podała spółka. Połączony podmiot będzie prowadził działalność w zakresie produkcji gier komputerowych i konsolowych.

Bank Millennium podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), w ramach której średnie i duże firmy będą mogą skorzystać ze wsparcia w postaci gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, podał bank. Z kolei firmy z segmentu MŚP skorzystają w banku z gwarancji de minimis na korzystniejszych niż wcześniej warunkach w ramach pakietu pomocowego dla małych i średnich firm.

Forever Entertainment ma umowę na wydanie gry „The House of The Dead: Remake” na platformie Google Stadia, podała spółka. Forever Entertainment planuje też kolejne gry na tę platformę.

LPP od momentu zainicjowania akcji #LPPpomaga przeznaczyło na ten cel już 5,4 mln zł, podała spółka. Dzięki zwiększonej liczbie zamówionych środków ochronnych, wsparcie ze strony LPP otrzyma 300 placówek medycznych w kraju.

Sonka przeportuje i wyda grę „112 Operator” na platformę Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One i Xbox Serii X, podała spółka. Planowany termin premiery gry został wyznaczony na kwiecień 2021 r. „112 Operator” to następna część gry „911 Operator”, której twórcą jest studio Games Operators.

Gra „112 Operator”, która miała swoją premierę na platformie Steam 23 kwietnia 2020 r., po 72 godzinach została sprzedana w ilości ponad 20,5 tys. sztuk w kanałach online, podał Games Operators. Łączny koszt wytworzenia i marketingu gry (po odjęciu środków otrzymanych z dotacji Gameinn) nie przekroczył 0,9 mln zł i został zwrócony w 95% w przeciągu 3 dni sprzedaży w sklepie Steam.

Mirbud odnotował 28,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 24,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea Operator przyłączyła do swojej sieci ponad 5,5 tys. źródeł odnawialnych, łącznie z mikroinstalacjami, w I kwartale 2020 roku, podała spółka. W analogicznym okresie 2019 roku było ich nieco ponad tysiąc. Moc zainstalowanych w tym roku źródeł to prawie 177 MW, co jest niemal siedmiokrotnością mocy z I kwartału 2019 roku.

AR Packaging Sweden AB ogłosił zamiar nabycia akcji BSC Drukarnia Opakowań w drodze przymusowego wykupu, podał podmiot pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. W związku z tym GPW zawiesiła od dziś notowania akcji spółki.

Czeski organ antymonopolowy wyraził zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad Work Service przez spółkę Gi International, której całościowym właścicielem jest Gi Group SpA, podał Work Service. Gi Group SpA, złożył również wniosek do właściwego organu antymonopolowego w Serbii w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez inwestora kontroli nad Work Service, podała spółka.

Miraculum odnotowało 2,27 mln zł jednostkowej straty netto w 2019 r. wobec 4,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Alior Banku zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 21 maja o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto spółki za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 22 maja o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto spółki za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Cedrob dokonał zmiany oferty nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) Zakładów Mięsnych Henryk Kania (ZM Henryk Kania), podały ZM Henryk Kania. Zmiana polega na obniżeniu zaproponowanej ceny do 82,1 mln zł.

X-Trade Brokers odnotował wstępnie 175,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 0,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Źródło: ISBnews

Artykuł Przegląd informacji ze spółek, 27.04.2020 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.