Przegląd informacji ze spółek, 24.04.2020

Przegląd informacji ze spółek z dnia 24 kwietnia 2020 roku:

Rada nadzorcza Elektrotimu powołała Ariusza Bobera na prezesa zarządu do pełnienia funkcji od 1 sierpnia 2020 roku, podała spółka.

ATM odnotował 6,01 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ovostar odnotowało 20,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 17,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wawel odnotował 13,73 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 17,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PZ Cormay odnotował 40,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 24,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Idea Banku powołała na stanowisko członka zarządu Jaromira Frankowicza, podała spółka.

Rada nadzorcza Polnordu powołała na stanowisko prezesa Michała Melaniuka, podała spółka. Jednocześnie rada odwołała Marcina Gomołę z funkcji prezesa i powierzyła mu pełnienie funkcji członka zarządu spółki, a także powierzyła pełnienie funkcji członka zarządu spółki Tomaszowi Łapińskiemu.

Selvita zawarła umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na dofinansowanie projektu, którego celem jest stworzenie platformy badań fenotypowych opartej o technologię high-content screening z analizą za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, mającą na celu odkrywanie nowych leków w chorobach neurozapalnych i zwłóknieniowych (HiScAI – High Content Screening Artificial Intelligence), podała spółka. Całkowita wartość netto projektu wynosi 8,4 mln zł, w tym wysokość pozyskanego dofinansowania wynosi 4,8 mln zł. 

CCC szacuje wydatki gotówkowe na 150-160 mln zł w ciągu najbliższych 2 lat i liczy, że docelowo pozwolą one na zmniejszenie wydatków w późniejszym okresie o ok. 200 mln zł rocznie, poinformował prezes Marcin Czyczerski.

Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) powołała na stanowisko prezesa Tomasza Hryniewicza, dotychczasowego wiceprezesa, podała spółka. Jednocześnie rada powołała do zarządu Jacka Janiszka z dniem 4 maja 2020 roku, powierzając mu funkcję wiceprezesa oraz powierzyła Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej, dotychczasowej p.o. prezesa, funkcję wiceprezesa.

Gazprom nie dostosował się do wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie nie skorygował faktur po wezwaniu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podała spółka. PGNiG dokonuje płatności zgodnie z warunkami skorygowanymi wyrokiem.

Stalprodukt spodziewa się, że negatywny wpływ epidemii koronawirusa na spółkę uwidoczni się w II kwartale br. Zarząd szacuje przewidywany spadek jednostkowych przychodów ze sprzedaży na poziomie 20% r/r łącznie za marzec i kwiecień, podał Stalprodukt. Spółka podpisała też porozumienie ze związkami zawodowymi, na mocy którego od 1 maja ulegnie obniżeniu o 20% wymiar czasu pracy oraz proporcjonalnie wynagrodzenie wszystkich pracowników spółki.

W zbiórce uruchomionej przez ING Bank Śląski wraz z Fundacją ING Dzieciom, klienci i pracownicy Grupy ING zebrali już ponad 500 tys. zł, podał bank. Pieniądze z przelewów dobroczynnych trafią do wybranych placówek medycznych.

Zarząd Agory zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2019 r. w wysokości 20,11 mln zł w całości na kapitał zapasowy, tj. o niewypłacaniu dywidendy, podała spółka.

Wielton podjął decyzję o wznowieniu – po miesięcznym przestoju – produkcji w swojej spółce zależnej Lawrence David w Wielkiej Brytanii od 27 kwietnia br., podała spółka.

Port Popowice – spółka zależna Vantage Development – wydała Erbudowi nakaz rozpoczęcia robót dla inwestycji Port Popowice Budynek H, podał Vantage. Wcześniej informował, że umowa na budynki G i H ma wartość łącznie 103,97 mln zł netto. Dla budynku G nakaz został wydany w lutym.

Pharmena rozszerzyła globalną współpracę z Amazon EU w zakresie sprzedaży produktów z portfela spółki na platformie e-commerce Amazon. Oferta Pharmeny na rynku europejskim została rozszerzona o trzy nowe produkty dermokosmetyczne, podała spółka. Ponadto rozpoczęta została współpraca w zakresie produktów weterynaryjnych przeznaczonych dla zwierząt domowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z PORR umowę na przebudowę i dostosowanie ok. 12 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady za ponad 185 mln zł, podała Dyrekcja.

CCC otworzyło już 123 swoje sklepy w Polsce, w przyszłym tygodniu planuje otworzyć część salonów w Czechach, a na początku maja wszystkie lokalizacje w Austrii, poinformował prezes Marcin Czyczerski. 

Famur zdecydował o skoncentrowaniu produkcji przenośników zgrzebłowych w jednym zakładzie i postawieniu w stan likwidacji oddziału D450 w Rybniku w związku z szacowanym zmniejszeniem sprzedaży tego produktu do ok. 8 mln zł miesięcznie w 2020 r., podała spółka. Zwolnienia grupowe obejmą 204 pracowników.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs ocenia, że bieżący rok będzie trudny, jednak wcale nie musi okazać się jednoznacznie zły dla spółki, poinformował prezes Franz Jurkowitsch. Spółka jest generalnie optymistycznie nastawiona co do możliwości kontynuowania własnych inwestycji deweloperskich.

Bank Pekao, jako jeden z pierwszych podmiotów na rynku, wspomógł Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 poprzez objęcie obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na łączną kwotę 3 mld zł. Obligacje te znajdą się w ofercie banku 27 kwietnia, podał Bank Pekao.

Bieżący rok – ze względu na pandemię – będzie stracony dla windykacji terenowej, zaś spadek efektywności z tej części działalności sięgnie ok. 20%, poinformował ISBnews prezes Giełdy Praw Majątkowych Vindexus Jan Kuchno. Spółka pracuje obecnie nad nową strategią, którą zamierza przedstawić za 2-3 miesiące. Celem jest dalsze dzielenie się z akcjonariuszami wypracowanymi zyskami.

Bloober Team podpisał umowę o współpracy z warszawskim studiem animacji 3D i postprodukcji – Platige Image, podała spółka. Platige będzie odpowiadało za przygotowanie animacji do nowej, wysokobudżetowej produkcji krakowskiego producenta z kategorii AAA, a termin realizacji przedmiotu umowy przypada na koniec stycznia 2021 r.

Ovostar Union zwiększył produkcję jaj do 392 mln sztuk w I kw. 2020 r. z 384 mln rok wcześniej, podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach spadł do 241 mln sztuk z 335 mln rok wcześniej.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) przekazał szpitalom zakaźnym, opiekującym się zarażonymi koronawirusem, a także innym placówkom medycznym w Polsce 0,5 mln sztuk nitrylowych rękawiczek o wartości ok. 1 mln zł, podał ubezpieczyciel.

Pandemia koronawirusa nie tylko zaburzyła funkcjonowanie producentów drobiu, ale całkowicie zmieniła rynek produktów drobiarskich, podał Indykpol. Około 40% krajowej produkcji drobiu było przeznaczone dla kanału HoReCa, a jego całkowite zamknięcie, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych, spowodowało znaczącą nadwyżkę drobiu. Na problemy z dostępnością kanałów sprzedaży nałożyły się dodatkowe koszty produkcji wynikające z konieczności reorganizacji procesów produkcyjnych w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa pracowników przy obecnym zagrożeniu związanym z pandemią COVID-19.

Cztery projekty realizowane przez spółki Grupy Azoty znalazły się na liście rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podała spółka. Łączna wartość dofinansowania to 20,95 mln zł.

Wydatki inwestycyjne Apatora zaplanowane na 2020 r. będą podlegały rewizji i dostosowaniu do aktualnych potrzeb, w związku z trwającą pandemią, podała spółka.

Realizacja celów strategicznych Apatora na 2020 r. jest zagrożona, a roczna aktualizacja strategii została zawieszona na czas pandemii, podała spółka.

Firma Oponiarska Dębiaca otrzymała wynik kontroli celno-skarbowej przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w zakresie wywiązywania się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2014, z której wynika, że w sposób nieuprawniony korzystała ze zwolnienia z poboru podatku u źródła, podała spółka. Ewentualna zaległość podatkowa wraz z odsetkami to 19,4 mln zł.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs odnotował 61,47 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 5,89 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 66,51 mln euro wobec 1,93 mln euro.

Rottneros AB – szwedzka spółka zależna Arctic Paper – odnotowało 585 mln SEK przychodów, 80 mln SEK EBITDA i 32 mln SEK wyniku netto za I kwartał 2020 r., co odpowiada w złotych: 237 mln zł, 32 mln zł i 13 mln zł, podał Arctic Paper.

Apator odnotował 53,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 67,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Daniel Ryczek złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu OT Logistics, podała spółka.

Sonka ustaliła datę premiery gry „Book of Demons” tworzonej na platformy Nintendo Switch, Playstation 4 i Xbox One dla wydawcy 505 Games na rynku amerykańskim i europejskim na 30 kwietnia br., podała spółka.

CCC odnotowało 339,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 152,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komitety kredytowe banków BNP Paribas Bank Polska, Banku Handlowego, Banku Millennium, Banku Pekao, mBanku, PKO Banku Polskiego, Santander Bank Polska oraz Santander Factoring (wierzyciele) wyraziły zgodę na zawarcie z CCC i wybranymi spółkami z grupy CCC (zobowiązani) umowy o szczególnych warunkach utrzymania finansowania, dotyczącej ogółu zobowiązań finansowych spółki i grupy. Stroną umowy nie jest eobuwie.pl. Umowa po jej zawarciu będzie obowiązywać do 30 kwietnia 2021 roku, podało CCC.

Famur otrzymał informację od Polskiej Grupy Górniczej (PGG) o czasowym zawieszeniu wykonywania wybranych umów ze względu na siłę wyższą w następstwie epidemii COVID-19, podała spółka. Łączna wartość tych umów to ok. 103 mln zł.

Master Pharm odnotował 12,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 10,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 112,74 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 89,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spółki zależne Best dokonały aktualizacji wartości posiadanych portfeli wierzytelności na kwotę 42 mln zł, co wpłynie na wynik grupy za IV kw. 2019 r., podał Best.

Źródło: ISBnews

Artykuł Przegląd informacji ze spółek, 24.04.2020 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.