Przegląd informacji ze spółek, 23.04.2020

Przegląd informacji ze spółek z dnia 23 kwietnia 2020 roku:

IMS zawiesił stosowaną przez spółkę politykę dywidendową w odniesieniu do roku 2019 (czyli do dywidendy wypłacanej w roku 2020) i odwołał rekomendację zarzadu dotyczącą wypłaty dywidendy z ubiegłorocznego zysku, podała spółka.

XTPL odnotowało 23,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Open Finance – w celu dalszego finansowania działalności – zamierza dokonać sprzedaży części lub całości posiadanych akcji Noble Fund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Noble Funds TFI), podał Open Finance. Kwota uzyskana ze zbycia akcji zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w Getin Noble Banku (GNB), co pozwoli na uwolnienie akcji będących przedmiotem zastawu.

BoomBit odnotował 9,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 8,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Ciechu zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 21 maja o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto spółki za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne. Akcjonariusze mają także zdecydować o upoważnieniu zarządu spółki do skupu maksymalnie 7,7 mln akcji własnych za kwotę nie wyższą niż 346,5 mln zł. 

Wszystkie strategiczne inwestycje i akwizycje PKN Orlen będą kontynuowane. Budowanie multienergetycznego koncernu jest konieczne, szczególnie w dobie kryzysu wywołanego pandemią, poinformował ISBnews.TV prezes Daniel Obajtek.

Bank Millennium, jako pierwszy bank w Polsce, udostępnił usługę, w ramach której klienci mogą zlecać w serwisie internetowym Millenet przelewy ze swoich kont w innych bankach, podał bank. To kolejne rozwiązanie udostępniane przez bank w oparciu o możliwości stworzone przez dyrektywę PSD2.

Archicom podjął uchwałę w sprawie zawieszenia polityki dywidendowej w zakresie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019, podała spółka. W związku z tym rekomenduje przeznaczenie 44,6 mln zł (tj. kwoty odpowiadającej zyskowi netto w kwocie 61,03 mln zł pomniejszonemu o wypłacone zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2019 rok w wysokości 16,43 mln zł) na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę w przyszłości dywidend oraz zaliczek na dywidendę.

P.A. Nova podpisała umowę sprzedaży nieruchomości, zabudowanej samoobsługowym obiektem handlowym na rzecz Kaufland Polska Markety za 38,02 mln zł, podała spółka.

Zarząd 11bit studios zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia zysku netto za 2019 r. w wysokości 21,7 mln zł w całości na kapitał zapasowy, tj. o niewypłacaniu dywidendy, podała spółka.

Tauron Polska Energia planuje przebudowę ponad 22 tys. km istniejących linii napowietrznych średniego napięcia (SN) na linie kablowe do 2040 r., podała spółka. Łącznie z już przebudowanymi liniami będzie to oznaczało 75% udziału sieci kablowych.

Agora zakończyła konsultacje ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych w Goldenline (spółka zależna), podała spółka. Z Goldenline odejdzie 80% pracowników, a koszt dobrowolnych odejść wyniesie około 0,9 mln zł i obciąży wyniki grupy Agora w II kw. 2020 r.

Towarowa Giełda Energii (TGE) wprowadziła nowy instrument dla gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, przesyłanego w obszarze Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) na Rynku Dnia Bieżącego gazu RDBg, podała giełda. Dotychczas obrót giełdowy gazem w SGT odbywał się na Rynku Dnia Następnego gazu (RDNg).

Grupa Kęty nie planuje redukcji zatrudnienia, jednak może zrezygnować z outsourcingu pracowników w Segmencie Wyrobów Wyciskanych, poinformował prezes Dariusz Mańko.

Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 57,4 tys. ton w marcu 2020 r. i była niższa o 10% niż rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

Grupa Kęty zakłada, że ewentualne odchylenia od wykonania prognozy wyników na 2020 r. nie powinny przekroczyć 10%, poinformował członek zarządu Rafał Warpechowski.

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 60,4 tys. ton w marcu 2020 r. wobec 60,3 tys. ton rok wcześniej, podała spółka.

Ponad połowa inwestorów (57%) wchodzących w ostatnim miesiącu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie miała już wcześniej kontakt z rynkiem, wnika z badania przeprowadzonego przez Martis Consulting wśród 15 domów maklerskich. Nowi inwestorzy najczęściej angażują od 25 tys. do 100 tys. zł.

Grupa Kęty zamierza opublikować strategię w drugiej połowie tego roku, poinformował prezes Dariusz Mańko.

Nakłady inwestycyjne Grupy Kęty mogą w 2020 r. być niższe o ok. 60-80 mln zł niższe od zakładanych w budżecie 213 mln zł, poinformował członek zarządu Rafał Warpechowski.

Zarząd Wawelu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 44,99 mln zł z zysku netto za 2019 r., co oznacza wypłatę w wysokości 30 zł na akcję, podała spółka.

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP) – spółka zależna Mostostalu Zabrze – zawarła umowę z Politechniką Śląską w Gliwicach na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ‚Assist Med Sport Silesia’ wraz z budową auli wykładowej pomiędzy budynkiem głównym Wydziału Inżynierii Biomedycznej, a nowym budynkiem Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu”, podała spółka.

Comarch podpisał umowę nabycia 100% akcji we francuskiej spółce Cabinet Conseil en Strategie Informatique (2 CSI) za łączną kwotę 2,1 mln euro (9,54 mln zł), podała spółka.

Artur Kubiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Idea Banku, podał bank. 

Fundacja Banku Millennium włączyła się w działania w walce z koronawirusem i przekazała Instytutowi Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania, który opracował pierwsze polskie testy na obecność COVID-19, kwotę 500 000 zł, podał Bank Millennium.

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider, spółka z grupy Mirbudu) i Mirbud, podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę, w ramach której wybuduje fragment drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko- pomorskiego, podała spółka. Wartość umowy to 583,38 mln zł brutto.

Biomed-Lublin rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim w ramach badań klinicznych mających określić wpływ szczepień przeciw gruźlicy na zachorowalność i przebieg zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Badania zostaną przeprowadzone wśród pracowników służby zdrowia w czterech ośrodkach w Polsce, podała spółka.

Rada nadzorcza Immofinanz powołała Ronny’ego Pecika do zarządu na stanowisko prezesa (CEO) na 3 lata od 4 maja 2020 r. podała spółka.

Games Operators w związku z planowaną na dziś premierą gry „112 Operator” poinformował, że zamierza wydać dodatek do gry (DLC), który nawiązywał będzie swoją tematyką do zwalczania epidemii SARS-CoV-2. Całkowity zysk z jego sprzedaży zostanie przekazany na cele związane ze zwalczeniem epidemii, podała spółka.

Sfinks Polska wprowadził na rynek dwie nowe marki – KEBAPI oraz YOLO Chicken. Są one dostępne wyłącznie w kanale delivery, podała spółka. Powiększenie portfela o kolejne koncepty w dowozie, po sukcesie pierwszej marki wirtualnej – The Burgers – to odpowiedź na aktualną sytuację i potrzeby rynku.

Rada nadzorcza PKN Orlen rozpoczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska siedmiu członków zarządu spółki, podał koncern. Termin składania zgłoszeń upływa 7 maja br.

Grupa CDRL – właściciel marki Coccodrillo – w ramach planu odmrażania gospodarki otworzyła około 100 ulicznych salonów stacjonarnych w Polsce, a uruchomienie kolejnych kilkudziesięciu zaplanowane jest na 4 maja, poinformowała spółka.

Best planuje skupić obligacje własne o wartości nominalnej 100 zł za sztukę, podała spółka. Łączna wartość przeprowadzonych transakcji skupu obligacji nie przekroczy 5 mln zł.

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowuje napływy środków do swoich funduszy i liczy, że ujemne saldo aktywów TFI wyraźnie zmniejszy się w kwietniu w porównaniu z marcem, poinformowała ISBnews prezes Anna Milewska. Najwięcej środków w ostatnich tygodniach napływa w Skarbcu do części asset management – wartość tych aktywów przekroczyła 800 mln zł, zwiększając się o ponad 300 mln zł wobec końca ub.r.

Sanwil Polska sp. z o.o. z grupy Sanwil Holding obserwuje bardzo duże zainteresowanie materiałem Sanmed, znajdującym zastosowanie w produkcji medycznych kombinezonów ochronnych i ocenia, że jest w stanie jeszcze znacząco zwiększyć jego produkcję, poinformował ISBnews członek zarządu Sanwil Polska Witold Śliwa. Ma nadzieję, że obecny popyt przełoży się na lepszą pozycję spółki także w okresie po pandemii Covid-19.

Syndyk masy upadłości Elektrobudowy umożliwi zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa spółki, podała Elektrobudowa w upadłości.

Kernel przerobił 940,66 tys. ton ziarna słonecznikowego w III kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. w okresie styczeń-marzec 2020 r.), co oznacza wzrost o 4% r/r, podała spółka. Sprzedaż oleju wyniosła 380,92 tys. ton, co oznacza spadek o 2% r/r.

Alfanor 13131 AS spółka zależna od subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. sprzedała 3 125 000 akcji spółki Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş z siedzibą w Istanbule, podał MCI Capital.

Zarząd Seco/Warwick zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia zysku netto za 2019 r. w wysokości 10,62 mln zł w całości na kapitał zapasowy, tj. o niewypłacaniu dywidendy, podała spółka.

Seco/Warwick odnotowało 15,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 19,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KGHM Polska Miedź znalazł się na drugim miejscu wśród światowych producentów srebra, podał KGHM, powołując się na raport World Silver Survey 2020. W podsumowaniu uznano też, że zakłady KGHM w Polsce to największa kopalnia srebra na świecie.

Rada nadzorcza PKN Orlen powołała Daniela Obajtka na prezesa w okresie nowej wspólnej kadencji zarządu, podała spółka.

Źródło: ISBnews

Artykuł Przegląd informacji ze spółek, 23.04.2020 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.