Przegląd informacji ze spółek, 20.04.2020

Przegląd informacji ze spółek z dnia 20 kwietnia 2020 roku:

Celon Pharma zakończył analizę wstępnych wyników badania klinicznego II fazy leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową, podała spółka. W ocenie Celon Pharma wyniki – pomimo małej liczby włączonych pacjentów i braku odpowiedniej mocy wnioskowania statystycznego – pokazują sygnał efektywności leku oraz jego dobrą tolerancję i w konsekwencji kwalifikują lek do dalszego rozwoju na większych populacjach.

Wielton zdecydował o stopniowym wznawianiu produkcji we francuskiej spółce zależnej Fruehauf SAS od 27 kwietnia, podała spółka.

Elektrobudowa otrzymała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) pismo z notą obciążeniową na łączną kwotę 20,6 mln zł odnoszące się do odstąpienia od umowy na modernizację stacji 220/110 kV Konin z przyczyn leżących po stronie wykonawcy oraz nałożenia kar umownych w wysokości 20,2 mln zł, podał syndyk masy upadłości Elektrobudowy.

Santander Bank Polska zaoferuje przedsiębiorcom gwarancje bankowe w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych, uruchomionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Określony w umowie z BGK limit portfelowej linii gwarancyjnej wynosi 13 mld zł, podał bank.

Elemental Holding szacuje możliwe spadki przychodów z działalności w okresie trwania pandemii koronawirusa o 50-60% – w zależności od segmentu działalności – i ogranicza działania inwestycyjne, podała spółka. W związku z przewidywanym spadkiem przychodów, spółka i jej podmioty zależne złożyły lub będą składały wnioski o pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

PKN Orlen ma w ramach wezwania na akcje Energi zapisy na akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Energi, podał PKN Orlen. Tym samym ziścił się warunek zastrzeżony w wezwaniu.

BNP Paribas Bank Polska przekaże osobom zmagającym się z wykluczeniem cyfrowym 150 bankowych komputerów, podał bank. Partnerem inicjatywy jest firma Wasko, która pro-bono przygotowała sprzęt do użytkowania.

Zarząd BSC Drukarni Opakowań zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie całości zysku netto za 2019 rok, w kwocie 27,29 mln zł, na kapitał zapasowy, podała spółka.

Akcjonariusze Domu Maklerskiego X-Trade Brokers zdecydowali o wypłacie dywidendy w kwocie 28,17 mln zł, tj. 0,24 zł na akcję, z zysku netto za 2019 r., podała spółka. Pozostała część zysku w kwocie 25,97 mln zł została przeznaczona na kapitał rezerwowy.

Movie Games po premierze „Drug Dealer Simulator” (DDS) rozważa różne scenariusze dotyczące rozwoju tego tytułu i podtrzymuje plan wydawniczy na ten rok, poinformował prezes Mateusz Wcześniak.

Echo Investment otrzymało pozwolenie na użytkowanie inwestycji Widoki Mokotów w Warszawie, obejmującej 9 lokali usługowych oraz 70 apartamentów, podała spółka.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – zawarła umowę na dostawę energii elektrycznej dla pokrywania strat powstałych w sieci dystrybucyjnej Energa Operator – spółki zależnej Energi – w 2021 r. na wolumen 1,24 TWh, podała PGE.

Alior Bank udostępnił klientom korporacyjnym oraz z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) bezpieczną obsługę dokumentów za pośrednictwem rozwiązań cyfrowych, podał bank. Umożliwiają one zdalne, bez konieczności wizyty w oddziale, podpisywanie umów ramowych, kredytowych, umów produktów transakcyjnych, aneksów, dokumentów finansowych firmy oraz dyspozycji posprzedażowych.

Bank Handlowy podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na oferowanie klientom kredytu z zabezpieczeniem do 80% jego wartości, zwiększając swoje wsparcie dla średnich i dużych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii Covid-19, podał bank.

Rada nadzorcza Ciechu powołała Jarosława Romanowskiego do zarządu spółki, na stanowisko członka zarządu, podał Ciech.

Gra „Make War” od chwili premiery na platformie Nintendo Switch, która miała miejsce 16 kwietnia wygenerowała sprzedaż, która zapewniła zwrot wszelkich wydatków na produkcje i jej wydanie, poinformowało No Gravity Games.

Oferta Izostalu – spółki zależnej Stalprofilu – warta 97,1 mln zł netto (119,4 mln zł brutto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu (w wyniku zawartych umów ramowych) na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe, o długości 55 km, podała spółka.

Asbis oczekuje dobrych wyników za I kwartał mimo trwającej pandemii na większości rynkach, na których funkcjonuje, natomiast II kwartał dla spółki tradycyjnie jest najwolniejszy w sezonowej działalności, poinformował członek rady dyrektorów Costas Tziamalis. Spółka monitoruję sytuację, ale nie zamierza na razie zweryfikować dalszych planów rozwoju.

SSG Security – południowoafrykańska prywatna policja – zastąpi IBM i2 i SAS Memex polską platformą analityczną DataWalk, podała spółka.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 6 486 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w I kw. 2020 r., co stanowi wzrost o 8,6%, podała spółka.

Creepy Jar szykuje nowy projekt z pogranicza surivalu i base building ze znacznie większym budżetem niż „Green Hell”, poinformował ISBtech prezes Krzysztof Kwiatek.

Creepy Jar nie planuje innych emisji akcji „na rynek” poza akcjami pracowniczymi w ramach programu motywacyjnego. Zarząd nie zamierza także sprzedawać swoich akcji, poinformował ISBtech prezes Krzysztof Kwiatek.

Creepy Jar uważa, że gra „Green Hell” nadal ma świetne perspektywy rozbudowy uniwersum, będzie miała premiery na kluczowe konsole, poinformował ISBtech prezes Krzysztof Kwiatek.

Fundacja Banku Pekao im. dr. Mariana Kantona przekaże 23 tysiące maseczek ochronnych medykom, straży pożarnej oraz seniorom, podał bank.

Vigo System spodziewa się, że segment medyczny może stać się bardzo ważnym czynnikiem wzrostu spółki w ciągu 2-3 lat, poinformował ISBnews członek zarządu Łukasz Piekarski. Obecnie Vigo pracuje nad specjalistycznym detektorem do wykorzystania w urządzeniach monitorujących stan zdrowia, który w przyszłości może być sprzedawany w dużych ilościach.

Vigo System ocenia, że mogłoby zaprezentować nową strategię rozwoju spółki w II połowie br., być może we wrześniu, poinformował ISBnews członek zarządu Łukasz Piekarski. Będzie to strategia wzrostu, odpowiadająca na wzrost zapotrzebowania detektorów w nowych obszarach przemysłu i życia.

OncoArendi Therapeutics ukończyło fazę Ib badania klinicznego innowacyjnej cząsteczki OATD-01 w kierunku zastosowania go w leczeniu sarkoidozy oraz idiopatycznego włóknienia płuc, podała spółka. Kolejnymi etapami będą analiza danych i uzyskanie raportu końcowego oraz przygotowania do II fazy badań klinicznych OATD-01.

Sprzedaż gry „Pocket Mini Golf” na konsoli Nintendo Switch przekroczyła 115 tys. kopii w ciągu miesiąca od premiery w Ameryce Północnej i Europie, podały Vivid Games i Qubic Games we wspólnym komunikacie. Gra na licencji Vivid Games jest dotychczas najszybciej sprzedającym się tytułem wydanym przez QubicGames na platformie Nintendo Switch, a przychody ze sprzedaży gry przekroczyły 12-krotność poniesionych kosztów produkcji gry w wersji na platformę Nintendo.

Gra „Layers of Fear” doczeka się realizacji filmowej, podał Bloober Team. Firmą odpowiedzialną za cały proces produkcji filmu na podstawie gry oraz za pozyskanie finansowania będzie hollywoodzka wytwórnia Project Nerd Boss.

Stalprofil planuje nakłady inwestycyjne na poziomie 18,5 mln zł w 2020 r., poinformował prezes Jerzy Bernhard.

Grupa Lotos przekazała do dyspozycji sześciu placówkom medycznym z Pomorza 7 samochodów, podała spółka. Pojazdy będą przewozić pacjentów, próbki i materiały medyczne.

Stalprofil odnotował 16,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 28,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 21,85 mln zł wobec 34,41 mln zł.

Moonlit złożył wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) o dofinansowanie projektu pt. Opracowanie technologii High Definition Water System (HDWS), realistycznego graficznego i fizycznego odwzorowania wody w silniku Unit, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Konkurs 4/1.2/2019-GameINN-IV, podana spółka.

T-Bull złożył do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wniosek o dofinansowanie projektu polegającego na opracowaniu automatycznego systemu optymalizacji parametrów graficznych gier mobilnych – SopGAM, w celu automatycznej optymalizacji parametrów wydajności gry mobilnej na różnych platformach sprzętowych, podała spółka. Kwota wnioskowanego dofinansowania to 4,44 mln zł.

Gra „Drug Dealer Simulator”, która miała swoją premierę na platformie Steam 16 kwietnia 2020 roku o godzinie 17:00, po 72 godzinach od premiery została sprzedana w ilości około 55 000 sztuk, podało Movie Games.

Radosław Domagalski-Łabędzki został powołany z dniem 17 kwietnia na stanowisko prezesa zarządu spółki E003B7, która jest odpowiedzialna za realizację bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Na wiceprezesa zarządu rada nadzorcza powołała Łukasza Hołubowskiego, podało Rafako.

Zarząd TIM rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 5 549 800 zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, z zastrzeżeniem, że wyżej wymieniona kwota wypłacona została 20 grudnia 2019 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2019 rok, podała spółka.

Getin Noble Bank (GNB) szacuje, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z 17 marca i 8 kwietnia br. obniżą wynik odsetkowy o 90-130 mln zł w 2020 r., podał bank.

Inter Cars odnotował 227,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 223,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Quercus TFI odnotowało 2,73 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 2,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKN ORLEN podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące planowanego przejęcia Grupy Energa, podała spółka. Przewiduje ono kontynuację strategicznych inwestycji gdańskiej grupy i utrzymanie polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek.

Źródło: ISBnews

Artykuł Przegląd informacji ze spółek, 20.04.2020 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.