Prohuman zadeklarował 4,51 mld HUF dywidendy zaliczkowej

Prohumán – węgierska spółka zależna Gi Group Poland – zadeklarowała dywidendę zaliczkową za rok obrotowy 2021 w wysokości 4,51 mld HUF, z czego na Gi Group przypadałoby 3,62 mld HUF, podało Gi Group Polska.

„27 grudnia 2021 r. w drodze procesu decyzyjnego Prohumán bez przeprowadzania zgromadzenia wspólników, została zatwierdzona uchwała w sprawie deklaracji wypłaty dywidendy zaliczkowej za rok obrotowy 2021 na podstawie śródrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2021 r. Prohumán zadeklarowała dywidendę zaliczkową (w odniesieniu do 100% zarejestrowanego kapitału Prohumán) w wysokości 4 506 731 488 HUF; w związku z tym, że spółka posiada 80,22% udziałów w Prohumán, proporcjonalna kwota dywidendy zaliczkowej, do której spółka byłaby uprawniona wynosi 3 615 300 000 HUF” – czytamy w komunikacie.

Faktyczny termin wypłaty dywidendy zaliczkowej zostanie ustalony przez wspólników Prohumán. Dywidenda zaliczkowa musi zostać potwierdzona jako dywidenda ostateczna w momencie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za dany rok. Jeżeli nie zostanie ona potwierdzona, wspólnicy będą zobowiązani zwrócić dywidendę zaliczkową spółce Prohumán w zakresie, w jakim została ona wcześniej wypłacona, wskazano także.

Wcześniej w grudniu Gi Group Poland podpisała z węgierską Sun Group umowę sprzedaży 80,22% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Prohumán 2004. Wartość umowy to 147,5 mln zł.

Gi Group (dawniej Work Service) to firma branży HR zapewniająca innowacyjne rozwiązania w obszarze zasobów ludzkich. Specjalizuje się w rekrutacji i outsourcingu pracowniczym, doradztwie personalnym, restrukturyzacji w zakresie HR. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Działa od 1999 roku, od sierpnia 2020 jest częścią Gi Group.

Źródło: ISBnews

Artykuł Prohuman zadeklarował 4,51 mld HUF dywidendy zaliczkowej pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *