Primetech miał 120,52 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2019 roku

Primetech odnotował 120,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 10,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,19 mln zł wobec 22,68 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 138,27 mln zł w 2019 r. wobec 290,83 mln zł rok wcześniej.

„W 2019 r. grupa emitenta realizowała przychody głównie w oparciu o usługi wykonywane przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. (do maja 2019 r., kiedy nastąpiła dekonsolidacja tej spółki), usługi Śląskiego Towarzystwa Wiertniczego Dalbis Sp. z o.o. oraz usługi na rynku francuskim, związane ze świadczeniem usług w ramach kontraktu z Mines De Potasse D’Alsase, której przedmiotem jest utrzymanie ruchu poeksploatacyjnego instalacji górniczych i zamknięcie zakładu górniczego. Skonsolidowane przychody netto […] za okres 2019 roku wyniosły 138 268 tys. zł. Wyniki te są gorsze od tych jakie grupa wypracowała w analogicznym okresie 2018 roku. Spadek przychodów ze sprzedaży wyniósł w analizowanym okresie 152 562 tys. zł., tj. 52,46% i wynikał z w/w dekonsolidacji PBSz S.A.” – czytamy w raporcie.

„Zysk brutto na sprzedaży w 2019 roku wyniósł 19 941 tys. zł., w stosunku do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2018 roku zmniejszył się o 15 911 tys. zł., tj. 44,38% Koszty sprzedaży wyniosły w okresie 2019 roku 794 tys. zł. i są niższe od poniesionych w analogicznym okresie 2018 roku o 1 098 tys. zł., tj. o 58,03%. Koszty ogólnego zarządu wyniosły w okresie 2019 roku 8 507 tys. zł. i są niższe od poniesionych w analogicznym okresie 2018 roku o 6 162 tys. zł., tj. 42%. Grupa kapitałowa za okres 2019 r. uzyskała dodatni wynik z działalności operacyjnej w wysokości 10 194 tys. zł. Grupa kapitałowa na działalności związanej ze sprzedażą środków trwałych, wyniku na zrealizowanych różnicach kursowych uzyskała stratę w wysokości (-) 306 tys. zł. Saldo na działalności finansowej grupy kapitałowej za okres 2019 roku było dodatnie i wyniosło 111 309 tys. zł. Za okres 2019 roku grupa kapitałowa uzyskała wynik netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej w wysokości 120 133 tys. zł” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wyniosła 4,89 mln zł wobec 4,98 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur.

Źródło: ISBnews

Artykuł Primetech miał 120,52 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2019 roku pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.