Portfel zamówień Torpolu wynosił blisko 1,1 mld zł na koniec marca 2022

Portfel zamówień Grupy Torpol miał wartość niespełna 1,1 mld zł netto bez udziału konsorcjantów na koniec I kwartału 2022 roku, zapewniając prowadzenie prac do 2023 roku włącznie, podała spółka.

Ponadto w ramach jednego postępowania 10 maja 2022 roku oferta Torpolu na realizację robót budowlanych na „przebudowę ul. Pomorskiej we Wrocławiu – na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta” o wartości ok. 54 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza, podano także w raporcie.

„Długoterminowa średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień kształtuje się na poziomie kilkunastu procent. Średnia rentowność na sprzedaży brutto portfela kontraktów grupy za ostatnie 12 miesięcy na koniec marca 2022 roku wyraźnie wzrosła i wyniosła 14,4% (wobec ponad 7,3% według stanu na koniec marca ubiegłego roku), co jest spowodowane rozpoznaniem średniej rentowności na sprzedaży brutto powyżej pierwotnie planowanych budżetów dla części kontraktów będących w końcowej fazie realizacji na skutek braku materializacji istotnych ryzyk uwzględnionych w pierwotnych wycenach. Natomiast średnia rentowność na sprzedaży brutto z portfela kontraktów spółki za ostatnie 12 miesięcy na koniec marca 2022 roku wyniosła 14,9% (wobec 7,2% według stanu na koniec marca ubiegłego roku)” – czytamy w raporcie za I kwartał.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 121,42 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Portfel zamówień Torpolu wynosił blisko 1,1 mld zł na koniec marca 2022 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.