Portfel zamówień Torpolu wyniósł ponad 1,45 mld zł netto na koniec września

Portfel zamówień Torpolu na koniec września br. wynosił ponad 1,45 mld zł netto (bez udziału konsorcjantów), podała spółka. Średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień kształtuje się na poziomie ok. 8%, podano także.

„Na koniec okresu sprawozdawczego oraz na datę raportu, grupa posiadała portfel zamówień o wartości ponad 1,45 mld zł netto bez udziału konsorcjantów, zapewniający prowadzenie prac do 2023 roku włącznie. Ponadto emitent oczekuje rozstrzygnięcia postępowania przetargowego o wartości 57,7 mln zł netto” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Na dzień publikacji raportu kwartalnego długoterminowa średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień kształtuje się na poziomie ok. 8%, podano także.

„Średnia rentowność na sprzedaży brutto z portfela kontraktów grupy za ostatnie 12 miesięcy na koniec września 2021 roku wyraźnie wzrosła i wyniosła 9,48% (wobec ponad 5,5% według stanu na koniec września ubiegłego roku). Spowodowane to jest m.in. ukończeniem i rozliczeniem na przełomie 2020 i 2021 roku większości projektów pozyskanych w trudnym okresie luki inwestycyjnej, wynikającej z małej ilości przetargów na rynku (lata 2016-2017) oraz z realizacją pozyskanych w 2019 r. z rentownością wyższą niż zakładana” – czytamy dalej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 392,2 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Portfel zamówień Torpolu wyniósł ponad 1,45 mld zł netto na koniec września pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.