Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi 1,4 mld zł

Grupa ZUE posiada portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe o wartości 1,4 mld zł, podała spółka.

„Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania portfel zamówień Grupy ZUE wynosi 1 398 mln zł, w tym zakontraktowane roboty budowlano montażowe to wartość 1 373 mln zł zapewniające realizację prac w latach 2021-2023, w zakresie działalności projektowej wartość podpisanych umów do realizacji wynosi 7,4 mln zł, natomiast portfel przyjętych zamówień na dostawy materiałów i urządzeń wynosi 17,6 mln zł. W celu zabezpieczenia realizacji kontraktów ZUE podpisała szereg umów ramowych na dostawy kluczowych materiałów” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 901 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi 1,4 mld zł pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *