Play wyemituje obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej do 750 mln zł

P4 – spółka całkowicie zależna od Play Communications – podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 1 500 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 500 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej …

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *