PJP Makrum miało 2,22 mln zł zysku netto, 4,92 mln zł EBITDA w I kw. 2022

Grupa Przemysłowa PJP Makrum odnotowała 2,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 0,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,99 mln zł wobec 0,45 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 4,92 mln zł wobec 0,75 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 106,57 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 57,09 mln zł rok wcześniej. Wszystkie działalności spółki odnotowały znaczne wzrosty przychodów, podkreślono.

„Wzrost przychodów odnotowano w segmencie produkcji przemysłowej o 15,5 mln zł, tj. 41,4%. Produkt kierowany jest głównie na rynki eksportowe: za 3 m-ce 2022 r. to 67,8% wolumenu. W segmencie tym spółka wyróżnia kilka linii produktowych. W raportowanym okresie przychody we wszystkich wzrosły” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Przychody ze sprzedaży systemów przeładunkowych osiągnęły wartość 44,2 mln zł i były wyższe o 9,9 mln zł, tj. 28,9%, niż w analogicznym okresie 2021 r. Ich sprzedaż odbywa się za pośrednictwem spółek zależnych (PROMStahl GmbH, PROMStahl Sp. z o.o., PROMStahl LTD) oraz bezpośrednio ze spółki dominującej.

Sprzedaż linii maszyn MAKRUM charakteryzowała się wzrostem o 1,4 mln zł, tj. 151,9%, do wysokości 2,3 mln zł.

Sprzedaż systemów parkingowych MODULO wzrosła o 1,6 mln zł, tj. 68,9%, do wysokości 3,8 mln zł. Spółka rozbudowuje kanały dystrybucji i wprowadza ten produkt za pośrednictwem spółki zależnej do Niemiec (docelowo sprzedaż odbywać się będzie również bezpośrednio przez spółkę brytyjską), wskazano także w informacji.

W 2020 r. oferta Grupy Przemysłowej została uzupełnienia i rozwinięta – wprowadzono do niej wyroby i usługi związane z logistyką magazynową tj. sprzedaż, serwis, wynajem wózków widłowych oraz pozostałe elementy wyposażenie magazynu. Linia ta, działająca pod marką Promlift, odnotowała sprzedaż w wysokości 2,7 mln zł.

„W segmencie budownictwa przemysłowego miał miejsce wzrost przychodów r/r o 34 mln zł, tj. 173,6% (do poziomu 53,5 mln), i odpowiadał za to istotny wzrost i znaczne zaangażowanie w realizacji umów na tle I kwartału 2021 roku, tj. okresu wczesnej realizacji większości kontraktów.

Realizowane obecnie kontrakty budowlane gwarantują w 2022 roku przychód rzędu 220 mln zł. Priorytetem segmentu jest utrzymanie rentowności, co może okazać się trudne przy dynamicznym wzroście cen materiałów budowlanych i usług zewnętrznych, oraz zwiększenie wolumenu sprzedaży. Na dzień sporządzenia sprawozdania trwają zaawansowane rozmowy z inwestorami w celu pozyskania kolejnych zleceń” – czytamy dalej w komunikacie.

Prezes PJP Makrum Piotr Szczeblewski wyjaśnił, że PJP Makrum jest producentem i zajmuje się magazynowaniem poszczególnych materiałów, a sprzedaż w większości odbywa się jako spółki zależne – handlowe.

„Mamy teraz do czynienia z konsekwencjami wojny w Ukrainie i to jeszcze jakiś czas będziemy odczuwali. Ma to bowiem wpływ i na produkcję, pozyskiwanie zleceń, jak i na cenniki – wzrost cen materiałów itd. […] Jednak jeżeli nic [nowego] się nie wydarzy, będzie to dla Makrum dobry rok” – powiedział Szczeblewski w podcaście na kanale w serwisie YouTube.

Dodał, że grupa nie odnotowała znaczącego odpływu pracowników z Ukrainy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 0,67 mln zł wobec 0,57 mln zł straty rok wcześniej.

Działalność Grupy Przemysłowej PJP Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 312,07 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł PJP Makrum miało 2,22 mln zł zysku netto, 4,92 mln zł EBITDA w I kw. 2022 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.