PGNiG miało wstępnie 0,67 mld zł zysku netto, 2,2 mld zł EBITDA w III kw. 2021

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 0,67 mld zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 0,12 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Wynik EBITDA wyniósł wstępnie 2,2 mld zł wobec 1,33 mld zł rok wcześniej.

EBITDA segmentu Poszukiwanie i Wydobycie wyniosła 2,67 mld zł wobec 0,48 mld zł rok wcześniej, segmentu Obrót i Magazynowanie – odpowiednio: -0,92 mld zł wobec 0,48 mld zł, segmentu Dystrybucja: 0,54 mld zł wobec 0,36 mld zł, segmentu Wytwarzanie: -0,02 mld zł wobec 0,04 mld zł.

Skonsolidowany zysk EBIT w III kw. br. wyniósł 1,4 mld zł wobec 0,59 mld zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,51 mld zł wobec 6,39 mld zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

W I-III kw. 2021 r. skonsolidowany zysk netto PGNiG wyniósł wstępnie 3,1 mld zł wobec 6,04 mld zł rok wcześniej, wynik EBITDA sięgnął odpowiednio: 7,39 mld zł wobec 10,69 mld zł rok wcześniej, przy przychodach: 37,49 mld zł wobec 27,43 mld zł rok wcześniej, podano także.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Powyższe wyniki będą podlegać weryfikacji przez biegłego rewidenta. Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2021 roku nastąpi w dniu 25 listopada 2021 roku, zaznaczono dalej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 39,2 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł PGNiG miało wstępnie 0,67 mld zł zysku netto, 2,2 mld zł EBITDA w III kw. 2021 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.