PGE miało wstępnie ok. 7 364 mln zł zysku EBITDA w I-III kw. 2021

Polska Grupa Energetyczna (PGE) miała ok. 7 364 mln zł skonsolidowanej EBITDA w okresie I-III kw. 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 3 251 mln zł.

„Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 9 miesiącach 2021 r. wyniósł około 7 364 mln zł, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 2 803 mln zł,
EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 867 mln zł,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 047 mln zł,
EBITDA segmentu Obrót: 1 022 mln zł,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 596 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 3 251 mln zł.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 3 069 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 września 2021 r. wyniosło około 2 578 mln zł, podano także.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w 9 miesiącach 2021 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 50,5 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 27,9 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 27,9 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 36,2 PJ.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w 9 miesiącach 2021 r. wyniosła 264,5 zł/MWh, czytamy dalej.

Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2021 r. nastąpi 23 listopada 2021 r.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł PGE miało wstępnie ok. 7 364 mln zł zysku EBITDA w I-III kw. 2021 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *