PFR wesprze inwestycje Taurona w OZE, przekaże co najmniej 50 mln zł na każdą

Tauron Polska Energia podpisał porozumienie z funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju (PFR). W ramach porozumienia podjęte zostaną wspólne działania w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE), podał Tauron. Kolejne inwestycje Taurona w OZE będą mogły uzyskać finansowanie od PFR w kwocie co najmniej 50 mln zł każda.

Według wstępnych założeń, współfinansowane w ramach programu PFR Green Hub będą projekty dotyczące inwestycji w lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne, poinformowano.

„Nawiązana współpraca z Polskim Funduszem Rozwoju to istotny krok w zapewnieniu elastycznego finansowania zielonego zwrotu Taurona. W ramach tej strategii tylko do 2025 roku planujemy inwestycje w farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 1200 MW. W ubiegłym roku nabyliśmy już farmy wiatrowe o mocy 180 MW, a aktualnie szukamy nowych możliwości akwizycyjnych, równocześnie rozwijając własne projekty budowy nowych mocy w OZE” – powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

Zgodnie ze wstępnym porozumieniem, kolejne inwestycje Taurona w odnawialne źródła energii będą mogły uzyskać finansowanie od PFR w kwocie co najmniej 50 mln zł każda. Wsparcie PFR będzie realizowane poprzez kolejne dokapitalizowania na potrzeby realizacji inwestycji.

Finansowanie PFR przy każdej inwestycji będą modelowane tak, by zapewnić Grupie Tauron docelowy udział na poziomie co najmniej 50% plus 1 akcja, zaznaczono.

„Działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej są częścią strategii Polskiego Funduszu Rozwoju. Dlatego stworzyliśmy program PFR Green Hub dedykowany inwestycjom i wsparciu polskich innowacji w obszarze odnawialnych źródeł energii. Nawiązaliśmy współpracę z Tauronem, aby połączyć nasze kompetencje i poprzez wspólne inwestycje zwiększyć udział OZE w polskim miksie energetycznym. Koinwestycje z Tauronem to tylko jeden z elementów programu PFR Green Hub, w którym będziemy realizować szereg innych projektów w kierunku niskoemisyjności” – powiedział prezes PFR Paweł Borys, również cytowany w komunikacie.

Zgodnie z porozumieniem, szczegółowe warunki finansowania kolejnych projektów będą ustalane oddzielnie przy każdej inwestycji. PFR i Tauron dopuszczają też możliwość zaangażowania w poszczególne inwestycje dodatkowych podmiotów, podkreślono również.

Współpraca z PFR to kolejna w ostatnich miesiącach inicjatywa Taurona służąca zapewnieniu grupie środków na realizację celów zielonego zwrotu. W grudniu ubiegłego roku Tauron podpisał umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo na finansowanie wydatków związanych m.in. z energetyką odnawialną. Kwota kredytu udzielonego na pięć lat wynosi 750 mln zł. Sfinansowaniu transformacji Tauron służy też planowana emisja obligacji o wartości do 2 mld zł. W lutym grupa zawarła z bankiem Santander umowę, na podstawie której został ustanowiony program emisji obligacji. Środki z emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej grupy, w tym zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej, podano.

Realizowany od czerwca 2019 r. zielony zwrot Taurona przewiduje zwiększenie do 65% udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych miksie wytwórczym Grupy Tauron w perspektywie 2030 roku. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zastąpienie wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych nowoczesnymi, pozwolą na obniżenie emisyjności grupy, w perspektywie 2025 r., o ponad 20%, a w perspektywie 2030 r. o ponad 50%. Pierwszą znaczącą inwestycją wpisującą się w zielony zwrot był zakup we wrześniu 2019 r. pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW. Tym samym grupa niemal podwoiła moc swoich elektrowni wiatrowych. Aktualnie grupa dysponuje dziewięcioma farmami w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim, opolskim i warmińsko-mazurskim, gdzie energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW, podsumowano.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

Źródło: ISBnews

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.