Orange Polska miał 1,59 mld zł zysku netto, 1,86 mld zł EBIT w III kw. 2021

Orange Polska odnotował 1 586 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1 856 mln zł wobec 150 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 885 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 2 793 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 1 741 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8 757 mln zł w porównaniu z 8 425 mln zł rok wcześniej.

EBITDAaL na koniec września 2021 r. wyniosła 2 256 mln zł wobec 2 143 mln zł rok wcześniej.

„Wyniki w trzecim kwartale potwierdzają nasze ambicje dotyczące wzrostu. Przychody zwiększyły się o 3,3% r/r, pomimo negatywnego wpływu decyzji regulacyjnych o obniżce stawek za zakańczanie połączeń. Złożył się na to dynamiczny wzrost w podstawowych usługach telekomunikacyjnych, który w ujęciu rocznym wyniósł aż 8,3%, oraz bardzo wysoki wzrost, o 37%, w usługach IT i integracyjnych. Do bardzo dobrego wyniku w usługach telekomunikacyjnych przyczyniła się nasza strategia ukierunkowana na wartość oraz dalsza odbudowa przychodów z roamingu. W wyniku wzrostu przychodów, EBITDAaL w trzecim kwartale zwiększyła się o prawie 7%. Cieszy mnie, że rosnąca EBITDAaL przekłada się na wzrost generowanych środków pieniężnych: po dziewięciu miesiącach tego roku, środki pieniężne netto z działalności operacyjnej są o 13% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji celów całorocznych. Jednocześnie, wobec coraz bardziej wymagającego otoczenia makroekonomicznego, uważnie obserwujemy potencjalny wpływ wyższej inflacji i rosnących cen energii na nasze przyszłe koszty operacyjne” – powiedział członek zarządu ds. finansów Jacek Kunicki, cytowany w raporcie.

W III kw. br. eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) wyniosły 200 mln zł (-48% r/r), obejmujące 139 mln zł ze sprzedaży aktywów sieciowych spółce Światłowód Inwestycje.

Jak wyjaśnia spółka w raporcie, liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych zwiększyła się w III kw. 2021 roku o 14 tys., tj. 6% w ujęciu rocznym. 

„Wzrost o 3% r/r łącznej liczby klientów stacjonarnego internetu, +10 tys. przyłączeń netto w 3 kw. […] wzrost o 33% r/r liczby klientów światłowodu, +53 tys. przyłączeń netto w III kw., wzrost o 5% r/r liczby klientów komórkowych abonamentowych usług głosowych, +91 tys. przyłączeń netto w III kw.” – czytamy także.

„W trzecim kwartale osiągnęliśmy solidne wyniki komercyjne, zwłaszcza biorąc pod uwagę utrzymującą się niższą aktywność klientów w porównaniu do ubiegłorocznej fali popytowej po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią. Pomimo nasilonych działań promocyjnych na rynku, nasza baza klientów komórkowych usług głosowych stabilnie rośnie, a nasi klienci są bardziej lojalni. Liczba przyłączeń netto usług światłowodowych, która wyniosła 53 tys., była prawie tak wysoka jak w ubiegłym roku oraz wyższa niż w poprzednim kwartale. Nadal dynamicznie rozbudowujemy sieć światłowodową, a w jej zasięgu jest już ponad 5,6 mln gospodarstw domowych. Zgodnie z przyjętą strategią, obecnie opieramy się w większym stopniu na partnerstwach, w tym w ramach spółki Światłowód Inwestycje (FiberCo). Sfinalizowaliśmy sprzedaż 50% udziałów w tej spółce w planowanym terminie, a zysk z tej transakcji wsparł nasz wynik netto w trzecim kwartale. W czwartym kwartale skoncentrujemy nasze wysiłki na wykorzystaniu świątecznego szczytu sezonu komercyjnego. W najbliższym czasie kluczowym wyzwaniem dla nas będzie dostosowanie się do nowego otoczenia inflacyjnego. Aby ograniczyć wpływ wzrostu cen energii zwiększamy udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł oraz kontynuujemy optymalizację jej zużycia” – podsumował prezes Julien Ducarroz.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 986 mln zł wobec 67 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11 508 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Orange Polska miał 1,59 mld zł zysku netto, 1,86 mld zł EBIT w III kw. 2021 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.