Oferta Węglokoks Energia NSE wygrała aukcję na premię kogeneracyjną

W odpowiedzi na grudniową aukcję kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP), do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wpłynęły trzy oferty. Aukcję wygrała oferta złożona przez firmę Węglokoks Energia NSE, podał URE.

„Nie wszystkie podmioty, które uzyskały dopuszczenie do udziału w aukcji złożyły oferty. W przeprowadzonej aukcji – podobnie jak w dwóch poprzednich – zadziałała reguła 'wymuszenia konkurencji’, zgodnie z którą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 100% wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami. W związku z tym, aukcję wygrała jedna oferta złożona przez firmę Węglokoks Energia NSE” – czytamy w komunikacie.

Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią wynosiła 33,5 TWh, natomiast maksymalna wartość tej premii to 6 mld zł.1

„Wartość oczekiwanego wsparcia w ofertach uczestników aukcji opiewała na ok. 360 mln zł, co stanowiło ok. 6% łącznej wartości oferowanej w aukcji. Wygrany wytwórca otrzyma ok. 30 mln złotych (czyli ok. 0,5% całego możliwego do wykorzystania budżetu aukcji) w 15-letnim okresie wsparcia, który rozpoczyna się w 2024 roku” – czytamy dalej.

Premią kogeneracyjną objęto ok. 222 GWh energii elektrycznej, co stanowi około 0,7% energii z aukcyjnego koszyka.

„Wsparcie uzyskała nowa jednostka kogeneracji, która dopiero będzie budowana. Oznacza to, że rozpoczęcie robót budowlanych, albo podjęcie wiążących decyzji inwestycyjnych, może nastąpić dopiero po ogłoszeniu przez prezesa URE wyników aukcji” – podkreślono.

Wysokość premii kogeneracyjnej, jaka została wskazana w zwycięskiej ofercie nie przekracza 135 zł/MWh. Należy przy tym pamiętać, że wartość premii może ulec zmianie w przypadku, gdy po rozstrzygnięciu aukcji wytwórcy przyznana zostanie pomoc inwestycyjna, wskazał też Urząd.

W mijającym roku odbyły się trzy aukcje na premie kogeneracyjną. Dwie poprzednie odbyły się w czerwcu oraz we wrześniu. Wartość premii przyznanych w wyniku tych dwóch aukcji wyniosła łącznie 757 mln zł (co stanowi niewiele ponad 11% możliwego do uzyskania wsparcia). Premią objęto 7,2 TWh energii elektrycznej, podsumował Urząd.

Źródło: ISBnews

Artykuł Oferta Węglokoks Energia NSE wygrała aukcję na premię kogeneracyjną pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.