Obroty na rynku głównym GPW spadły o 31,4%

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 32,1 mld zł w październiku, czyli o 31,4% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, podała giełda.

„Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 16,3% r/r do poziomu 31,6 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 502,8 mln zł, o 12,3% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec października wyniosła 73 586,32 pkt i była o 66,9% wyższa niż przed rokiem” – czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect w październiku odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 82,6% r/r do poziomu 468,2 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 86% r/r i wyniosła 373,8 mln zł, podano także

„Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w październiku wyniósł 821,4 tys. szt., czyli o 15,6% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 29,5% r/r do poziomu 387,3 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 5,3% r/r do 191,9 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 22,2% r/r do 219,7 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 45,8% r/r do 22,5 tys. szt” – czytamy dalej.

W październiku zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 50,4% r/r do poziomu 293,8 mln zł oraz spadek obrotów ETF-ami o 14,4% r/r do 36,0 mln zł.

GPW podała również, że wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec października 98 mld zł, wobec 96,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 4,7% r/r do poziomu 234 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 36,4 mld zł wobec 18,8 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 92,9% r/r.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w październiku br. 24,2 TWh, co oznacza wzrost o 3,4% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 11,2% r/r do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 5,6% r/r do poziomu 21,4 TWh.

„Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 11,3% r/r do 15,1 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 24,8% do poziomu 2,1 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 20,5% r/r do poziomu 13,1 TWh” – czytamy dalej.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”), na rynku spot wyniósł 2,0 TWh, co oznacza wzrost o 27,5% r/r.

Natomiast wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 29% r/r do poziomu 8,5 ktoe.

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 312,5% r/r, do wolumenu 3 TWh.

Kapitalizacja 378 spółek krajowych notowanych na głównym rynku w październiku 2021 r. wyniosła 729,1 mld zł (157,8 mld euro), podała również Giełda. Łączna kapitalizacja 425 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła 1 345,4 mld zł (291,2 mld euro).

Na rynku NewConnect w październiku br. zadebiutowały akcje spółek: Creotech Instruments (wartość oferty: 11,3 mln zł) oraz Urteste (wartość oferty: 9,5 mln zł), wymieniono.

We październiku 2021 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, w porównaniu do 22 sesji rok wcześniej. 

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews

Artykuł Obroty na rynku głównym GPW spadły o 31,4% pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *