Noble Securities S.A.: LW Bogdanka S.A. – „TRZYMAJ”

Pomimo bardzo dobrej koniunktury na rynku węgla, Bogdanka nie będzie w pełni beneficjentem tych zmian. Funkcjonowanie w ramach grupy energetycznej o znaczeniu strategicznym może zaś rodzić konieczność angażowania się w projekty inwestycyjne spoza…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *