NIK krytyczna wobec funkcjonowania górnictwa w latach 2007-15

Polskie górnictwo i władze nie wykorzystały dobrej koniunktury na węgiel, nie dokonały odpowiednich inwestycji, a założenia programu rządowego były nierealne. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki kontroli dotyczącej funkcjonowania górnictwa…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *