Mercator Medical miał 40,34 mln zł zysku netto, 53,13 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021

Mercator Medical odnotował 40,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 353,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 53,13 mln zł wobec 386,3 mln zł zysku rok wcześniej.

„Grupa kapitałowa emitenta wypracowała w III kwartale br. 58mln zł wyniku EBITDA, co oznacza spadek o 85,2% w ujęciu rok do roku (390,9 mln zł wyniku EBITDA w III kw. 2020 r.). W ujęciu kwartalnym wynik EBITDA zmniejszył się o 60,4 mln zł, tj. 50,1% kw./kw. (118,4 mln zł EBITDA w II kwartale br.). Emitent wypracował jednocześnie w III kwartale 2021 roku 53,1 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego, co oznacza spadek o 333,2 mln zł wobec wyniku analogicznego okresu roku poprzedniego (-86,2% r/r). W ujęciu kwartalnym spadek wyniósł 60,6 mln zł, tj. -53,3% kw./kw. (113,7 mln zysku operacyjnego w II kwartale br.)” – czytamy w raporcie. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 361,71 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 592,02 mln zł rok wcześniej.

„W III kwartale 2021 r. przychody Grupy Mercator Medical zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 40,1% (spadek o 242,3 mln zł), przy czym:

• Przychody ze sprzedaży produktów (głównie produkowane w fabryce w Tajlandii rękawice diagnostyczne) spadły o 50,4% r/r (-175,4 mln zł). Ujemna dynamika III kw. roku 2021 wobec analogicznego okresu roku 2020 spowodowana była wysoką bazą porównawczą, jaka wynikała z pandemii COVID 19. Spadek średniej ceny sprzedaży wyprodukowanych rękawic diagnostycznych w III kwartale 2021 r. w porównaniu do III kwartału 2020 r. wyniósł 26% (zmiana z 0,38 zł/szt. do 0,28 zł/szt.). Natomiast spadek wolumenu sprzedaży rękawic diagnostycznych w III kwartale 2021 r. w porównaniu do III kwartału 2020 r. wyniósł 32,5% (zmiana z 905,6 do 611,6 mln szt.).

• Przychody ze sprzedaży towarów (nabywane od dostawców spoza grupy rękawice, opatrunki i asortyment włókninowy) spadły o 26,1% r/r (66,9 mln zł), co zostało spowodowane głównie przez spadek sprzedaży rękawic diagnostycznych o 26,2% (63,4 mln zł). Jednocześnie nastąpił relatywnie niewielki nominalny spadek przychodów ze sprzedaży opatrunków (0,5 mln zł) i włókniny (1,5 mln zł). Spadek wynika z wysokiej bazy porównawczej w 2020 r., spowodowanej – w związku z COVID 19 – niestandardowo dużym popytem na produkty medyczne jednorazowego użytku” – czytamy raporcie kwartalnym spółki. 

W ujęciu ilościowym sprzedaż rękawic w III kwartale 2021 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego była o 17,9 % niższa (sprzedano blisko 286,7 mln sztuk rękawic mniej niż w III kwartale 2020 roku).

Marża brutto w III kwartale 2021 r.  była ujemna i wyniosła -12,9%, co oznaczało spadek o 72,6 pkt. proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku oraz spadek o 21,9 pkt. proc. względem wartości za drugi kwartał 2021 roku.

„Tak istotny spadek marży na sprzedaży towarów był spowodowany sprzedażą w trzecim kwartale 2021 r. głównie towarów zakupionych w III i IV kwartale 2020 r. (naturalne przesunięcie czasowe ze względu na czas transportu i procesy sprzedażowe), podczas gdy w otoczeniu emitenta widoczne były wyraźne spadki cen rynkowych rękawic. W porównaniu do trzeciego kwartału 2020 r. koszt nabycia towarów sprzedanych w trzecim kwartale br. był o 131% wyższy. Dodatkowo osiągnięte wyniki zostały obarczone ilościowym spadkiem wolumenu sprzedaży, który w porównaniu do III kwartału 2020 r. wynosił 19,3% i był spowodowany efektem wysokiej bazy oraz oczekiwaniem rynku na dalszy spadek cen” – czytamy dalej. 

Marża brutto na sprzedaży produktów wyniosła 61,4% w III kw., co oznacza spadek o 13,3 pkt. proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku oraz spadek o 15,1 pkt. proc. względem wartości za drugi kwartał br. W dynamice marż kw./kw. wpływ kursu tajlandzkiego bata był znikomy, gdyż w relacji do dolara amerykańskiego zmiana była niewielka. 

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 442,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 583,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1449,02 mln zł w porównaniu z 1181,96 mln zł rok wcześniej.

Narastająco za trzy kwartały 2021 r. przychody Grupy wzrosły o 22,6% r/r (wzrost o 267,1 mln zł), głównie za sprawą wzrostu cen jednostkowych rękawic oferowanych przez grupę w I kwartale 2021 r. w porównaniu do tego samego okresu w 2020 r. (wzrost o 300%). Narastająco za trzy kwartały 2021 r. w porównaniu do tego samego okresu 2020 r. cena jednostkowa rękawic wzrosła o 50%. W ujęciu ilościowym w omawianym okresie zauważalny jest natomiast spadek sprzedaży rękawic o 18,1% r/r., podano także. 

Zysk netto grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej miał wartość 442,4 mln zł, co oznacza, że zysk na 1 akcję wyniósł 43,2 zł wobec 55,5 zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2021 r. wyniosła 69,03 mln zł wobec 182 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,83 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Mercator Medical miał 40,34 mln zł zysku netto, 53,13 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.