Medicalgorithmics rośnie na rynku globalnym, buduje nową sieć partnerów w USA i zwiększył sprzedaż w Q4 2023

Medicalgorithmics – wchodzący w skład indeksu sWIG80 medtech – podsumowuje 2023 rok, który stał pod znakiem wdrożenie nowej strategii rozwoju i udanej transformacji modelu biznesowego w kierunku dostawcy nieinwazyjnych technologii diagnostycznych dla kardiologii. Dzięki wzrostom na rynku globalnym (poza USA), przychody spółki w czwartym kwartale 2023 roku wyniosły 12,5 mln zł i były o 31% wyższe niż w trzecim kwartale ubiegłego roku.

Jesteśmy zadowoleni z tempa, w jakim przekształcamy Medicalgorithmics w globalnego dostawcę oprogramowania diagnostycznego AI dla kardiologii. Widzimy duże zainteresowanie naszą ofertą. Od momentu ogłoszenia nowej strategii pozyskaliśmy już dziewięciu klientów, w tym pięciu w USA, gdzie z powodzeniem budujemy sprzedaż opartą o wielu dystrybutorów. Konsekwentnie realizujemy również cel, polegający na pozyskiwaniu co najmniej dwóch klientów w każdym kwartale. Cieszy nas, że już w pierwszym roku wdrażania nowej strategii zbudowaliśmy zdrowe i trwałe fundamenty pod rentowny rozwój Medicalgorithmics. Efekty strategii są widoczne w poprawie sprzedaży w ostatnim kwartale 2023 roku, w którym przychody wzrosły o 31% w porównaniu z trzecim kwartałem. Jest to w dużej mierze zasługa sprzedaży urządzeń, która pozwala nam budować długoterminowe, stałe relacje z klientami – mówi Maciej Gamrot, członek zarządu Medicalgorithmics ds. finansowych.

W czwartym kwartale 2023 roku Medicalgorithmics miał 12,5 mln skonsolidowanych przychodów, co było najlepszym wynikiem w całym ubiegłym roku. Kwartał wcześniej spółka wypracowała 9,5 mln zł przychodów. W całym 2023 roku Medicalgorithmics miał 43,1 mln zł przychodów na poziomie skonsolidowanym wobec 62,7 mln zł rok wcześniej (spadek o 31% r/r). Z tej kwoty 35,3 mln zł pochodziło ze sprzedaży usług diagnostycznych i medycznych, a 7,8 mln zł ze sprzedaży urządzeń do monitoringu pracy serca.

Niższe przychody to efekty zmiany modelu biznesowego w USA, gdzie spółka w 2023 roku miała 17,8 mln zł przychodów wobec 44,0 mln zł rok wcześniej. W ramach zmiany strategii sprzedaży Medicalgorithmics w lutym ubiegłego roku zakończył współpracę na wyłączność z React (w 2022 roku partner odkupił od polskiej firmy przynoszącą straty spółkę Medi-Lynx) i rozpoczął pozyskiwanie nowych klientów w modelu bez wyłączności, dywersyfikując sprzedaż na tym rynku. Od tego momentu Medicalgorithmics z sukcesami buduje w USA pozycję niezależnego dostawcy oprogramowania AI oraz urządzeń do analizy EKG. Świadczenie usług dla React zostało zakończone wraz końcem 2023 roku.

Widzimy pozytywne efekty zmiany modelu sprzedaży w USA. Koszt jego transformacji w postaci przejściowo niższych przychodów jest wpisany w strategię. Naszym celem jest jak najszybsza odbudowa sprzedaży w USA, tak by licząc razem z rynkiem globalnym osiągać miesięczną sprzedaż na poziomach z 2023 roku, kiedy to jeszcze świadczyliśmy usługi dla React. Z sukcesami pracujemy nad pozyskaniem nowych klientów w USA – od początku roku rozpoczęliśmy komercyjne świadczenie usług dla pięciu partnerów, a z kolejnymi firmami prowadzimy zaawansowane rozmowy – mówi Jarosław Jerzakowski, członek zarządu Medicalgorithmics, odpowiadający za sprzedaż i operacje.

Na rynku globalnym (poza USA) sprzedaż w 2023 roku wzrosła o 36% r/r do 25,3 mln zł wobec 18,7 mln zł w 2022 roku. Tym samym, pierwszy raz w historii Medicalgorithmics inne rynki niż USA przyniosły więcej przychodów. Jest to efekt dynamicznego rozwoju biznesu m.in. w Kanadzie, Skandynawii czy Polsce. W 2024 roku Medicalgorithmics z powodzeniem kontynuuje ten wzrost, pozyskując kolejnych nowych klientów na rynku globalnym.

Działalność operacyjna Medicalgorithmics jest rentowna – w 2023 roku spółka wypracowała 1,0 mln zysku ze sprzedaży, 0,4 mln zł zysku na poziomie operacyjnym, 2,8 mln zł zysku EBITDA i – co ważne – dodatnie, operacyjne przepływy pieniężne w wysokości 0,2 mln zł. Z uwagi na niegotówkowe i jednorazowe rezerwy na aktywa i zapasy (będące efektem porządkowania projektów rozwojowych) oraz negatywne różnice kursowe Medicalgorithmics wykazał na koniec ubiegłego roku 0,5 mln zł straty netto na poziomie skonsolidowanym wobec 11,8 mln zł straty netto w rok wcześniej. Na koniec grudnia 2023 roku saldo środków pieniężnych w spółce wynosiło 25,5 mln zł wobec 26,1 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik sesji, który określa, ile badań EKG analizuje oprogramowanie Medicalgorithmics, zaczął rosnąć – zgodnie z założeniami strategii – w czwartym kwartale 2023 r. W tym okresie spółka zrealizowała 36,2 tys. sesji, czyli o 10% więcej niż kwartał wcześniej. W całym 2023 roku wskaźnik wyniósł 143 tys. sesji i był o 10% niższy niż w 2022 roku, co było efektem zmiany modelu biznesowego i związanego z nim spadku sprzedaży na rynku amerykańskim. Spadek liczby sesji w USA został w dużej części zrekompensowany przez wzrost na rynku globalnym (poza USA), na którym w 2023 roku Medicalgorithmics zrealizował ponad 111,4 tys. sesji wobec 93,7 tys. rok wcześniej, czyli o 19% więcej.

Zgodnie z ogłoszoną w czerwcu 2023 roku strategią rozwoju, stworzoną z udziałem głównego akcjonariusza Medicalgorithmics – Biofund Capital Management LLC – spółka zmieniła swój model biznesowy. Odeszła od oferowania wyłącznie zamkniętego systemu diagnostyki kardiologicznej, powiązanego z własnymi urządzeniami do monitorowania pracy serca. W nowej strategii stawia na sprzedaż platformy do analizy wielodniowych zapisów EKG wraz z autorskimi algorytmami AI jako samodzielnym produktem oraz ich integrację z urządzeniami i systemami IT partnerów. Oprogramowanie Medicalgorithmics może być licencjonowane przez klientów, a spółka będzie otrzymywać wynagrodzenie w różnych modelach, w tym w opartym o liczbę wykonanych analiz danych EKG.

Źródło: Spółka

Artykuł Medicalgorithmics rośnie na rynku globalnym, buduje nową sieć partnerów w USA i zwiększył sprzedaż w Q4 2023 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *