KSF-M rekomenduje utrzymanie 0% bufora antycyklicznego w IV kw. 2021

Komitet Stabilności Finansowej dotyczący nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym (KFS-M) zarekomendował utrzymanie wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0% w IV kwartale 2021 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

„Wykonując obowiązki ustawowe Komitet podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do ministra finansów dotyczącej utrzymania w IV kwartale 2021 r. wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%. Przedstawiciel ministra finansów zgodził się z rekomendacją i potwierdził brak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie” – czytamy w komunikacie.

Komitet zapoznał się z, przygotowywanym przez NBP „Raportem o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2021 r.”.

„Komitet podzielił opinię NBP, że nastąpiła poprawa ogólnej oceny stabilności krajowego systemu finansowego. W 'Raporcie’ oceniono, że skutki pandemii dla sektora finansowego okazały się mniej dotkliwe, niż przewidywano. Obawy o nadmierne zacieśnianie akcji kredytowej nie sprawdziły się. Obniżyło się natężenie ryzyka zidentyfikowanych do tej pory niektórych źródeł, tj. strat kredytowych związanych z pandemią, niskiej rentowności banków oraz słabości niektórych instytucji i efektu zarażania. Nadal za najistotniejsze źródło zagrożeń dla stabilności systemu finansowego uznano ryzyko prawne związane z portfelem mieszkaniowych kredytów walutowych. Komitet zapoznał się ze stanem zaawansowania prac nad procesem wdrażania przez niektóre banki ugód z klientami” – czytamy dalej.

Dla potrzeb oceny ryzyka związanego z infrastrukturą rynku finansowego Komitetowi został przedstawiony „Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu płatniczego za 2020 r.”.

Komitet zapoznał się z podsumowaniem bieżących tendencji na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych.

„Ocena rozwoju sytuacji na rynku nieruchomości obejmuje trzy wymiary oceny ryzyka, tj. (1) ceny nieruchomości, (2) dynamikę kredytową i (3) sytuację kredytobiorców. Z analiz wynika, że napięcia na rynku mieszkaniowym nie generują istotnego ryzyka dla systemu finansowego. Analiza czynników ryzyka związanych z bieżącym poziomem i dynamiką akcji kredytowej nie wskazuje na niepokojące symptomy, związane z nadmiernym rozluźnianiem standardów kredytowych, a istniejące rekomendacje KNF ograniczają takie ryzyko” – napisano także.

W posiedzeniu Komitetu uczestniczyli: członek zarządu NBP Paweł Szałamacha jako przewodniczący Komitetu, wiceminister finansów Piotr Patkowski, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Marcin Mikołajczyk oraz prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) Piotr Tomaszewski.

Kolejne regularne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na marzec 2022 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł KSF-M rekomenduje utrzymanie 0% bufora antycyklicznego w IV kw. 2021 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.