Kontrowersje wokół Rejestru Należności Publicznoprawnych

Po nowelizacji ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. – o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej także jako: „u.p.e.a.”) w polskim systemie prawnym od 1 stycznia 2018 r. istnieją formalne podstawy funkcjonowania Rejestru Należności …

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *