Komputronik miał 1,88 mln zł zysku netto, 2,14 mln zł zysku EBIT w I kw. r.obr. 2022/2023

Komputronik odnotował 1,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2022/2023 (tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r.) wobec 2,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,14 mln zł wobec 6,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 393,21 mln zł w I kw. wobec 394,25 mln zł rok wcześniej.

„Dane finansowe za I kwartał kończący się 30.06.2022 r. wskazują na posiadanie zdolności do generowania zysków. Grupa skoncentrowała się na sprzedaży wybranych grup towarowych o najwyższej stopie zwrotu, rozwinęła ofertę usługową i poprawiła warunki zakupu u niektórych dostawców. Przychody w I kwartale 2022 r. pozostały na poziomie zbliżonym do przychodów w I kwartale 2021 i wynoszą 393,2 mln zł. Grupa wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 47,7 mln zł (niższy o 8,4% niż I kwartale 2021). Wzrost kosztów w I kwartale 2022 r. dotyczy zarówno kosztów zmiennych, wprost skorelowanych z wolumenem sprzedaży, jak i kosztów stałych, związanych m.in. z zapewnieniem obsługi tej sprzedaży. Istotnie zwiększono również koszty reklamy i marketingu. Na wzrost kosztów istotnie wpłynęła również silna presja płacowa, jaka była odczuwalna przez cały analizowany okres” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. wyniósł 1,54 mln zł wobec 2,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Komputronik w restrukturyzacji – dystrybutor sprzętu IT – jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Komputronik miał 1,88 mln zł zysku netto, 2,14 mln zł zysku EBIT w I kw. r.obr. 2022/2023 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.