Komputronik miał 1,26 mln zł zysku netto

Komputronik w restrukturyzacji odnotował 1,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2021/2022 (kwiecień-wrzesień 2021) wobec 3,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,54 mln zł wobec 5,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 798,53 mln zł w I poł. r.obr. 2021/2022 wobec 610,34 mln zł rok wcześniej.

„Mija kolejne półrocze naszej niełatwej pracy związanej z odbudową pozycji rynkowej Grupy Komputronik, nadszarpniętej szeregiem zdarzeń, które ostatecznie doprowadziły do konieczności otwarcia postępowania sanacyjnego w marcu 2020 roku. Nasze wysiłki przynoszą dobre efekty – systematycznie zwiększamy obroty, zachowujemy dobrą rentowność i korzystamy ze sprzyjającej koniunktury na rynku, na którym działamy. Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu wyniosły niemal 800 mln zł (wzrost o 30,8%), a zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 105,8 mln zł (wzrost o 34,6%). Grupa koncentruje się na optymalizacji kosztów prowadzonej działalności, co w obecnej sytuacji gospodarczej (wysoka inflacja) jest dużym wyzwaniem. Grupa wypracowała po pierwszym półroczu bieżącego roku finansowego skonsolidowany zysk EBITDA na poziomie 19,4 mln zł (wobec 15,2 mln zł w tym samym okresie poprzedniego roku)” – napisał prezes Wojciech Buczkowski w liście dołączonym do raportu.

Dane finansowe za pierwsze półrocze finansowe kończące się 30.09.2021 r. wskazują na utrzymanie i wzrost zdolności do generowania zysków przez grupę, podkreślono w raporcie.

„W ostatnim roku przeprowadzono gruntowne działania restrukturyzacyjne, polegające na: zmniejszeniu liczby pracowników i współpracowników (także w ramach konsolidacji operacyjnej spółek w grupie), zmniejszenia liczby sklepów własnych o jednostki mogące w najbliższej przyszłości utracić rentowność, redukcji kosztów wynajmu powierzchni komercyjnych i zmniejszenia wielkości pozostałych kosztów rzeczowych. Dodatkowo spółka dominująca skoncentrowała się na sprzedaży wybranych grup towarowych o najwyższej stopie zwrotu, rozwinęła ofertę usługową i poprawiła warunki zakupu u niektórych dostawców” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. r.obr. 2021/2022 wyniósł 3,8 mln zł wobec 5,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Komputronik w restrukturyzacji – dystrybutor sprzętu IT – jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

Źródło: ISBnews

Artykuł Komputronik miał 1,26 mln zł zysku netto pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.