Komentarz do wyników branży faktoringowej w 2017 roku

Branża mocno się rozwija, a potencjał do wzrostu w kolejnych latach jest w Polsce ciągle duży. Na wielu rynkach UE do korzystania z faktoringu przyznaje się znacznie więcej przedsiębiorców niż co dziesiąty tak, jak to ma miejsce w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.