Kolejne aukcje OZE odbędą się w dniach 2-10 grudnia

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ogłosił harmonogram kolejnych w tym roku aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE), które odbędą się w dniach 2-10 grudnia br., podał Urząd.

„System aukcyjny okazał się bardzo efektywnym narzędziem wspierania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Rezultaty jego stosowania przekładają się na realizację realnej infrastruktury wytwórczej po najniższym możliwym koszcie. W wyniku przeprowadzonych dotychczas aukcji wsparciem objęto blisko 4 tys. instalacji OZE, kontraktując wytwarzaną w nich energię elektryczną na kwotę ponad 59 mld zł. Zdecydowana większość wsparcia – bo blisko 58 mld zł – trafiła do instalacji projektowanych. W tegorocznych aukcjach przeprowadzanych w maju i czerwcu rozdysponowaliśmy 8,5 mld zł, w grudniowych do rozdysponowania jest ponad 8,6 mld zł” – powiedział prezes URE Rafał Gawin, cytowany w komunikacie.

W myśl uzgodnionego z Ministerstwem Klimatu i Środowiska harmonogramu pierwsze dwie aukcje – dla hybrydowych instalacji OZE – odbędą się 2 i 3 grudnia br. Dwie kolejne aukcje – 7 i 9 grudnia – przeznaczone będą dla instalacji wiatrowych na lądzie i technologii fotowoltaicznych (także dwa koszyki: dla instalacji poniżej i powyżej 1 MW). W ostatniej, piątej aukcji będą mogły wziąć udział m.in. źródła wodne oraz geotermalne. Ogłoszenie każdej z sesji aukcji – zgodnie z wymogami ustawy o odnawialnych źródłach energii – zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE jeszcze w tym tygodniu.

„Grudniowe aukcje zostaną przeprowadzone zgodnie z ustalonym przez prezesa URE i zatwierdzonym przez ministra klimatu regulaminem aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji aukcji, jak np. tryb składania ofert, przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji, warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji, wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej, sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji, ale także ewentualne warunki zawieszenia dostępu do Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA)” – czytamy dalej.

Parametry aukcji przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 roku określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.

Pierwszą turę tegorocznych aukcji prezes URE przeprowadził w maju i czerwcu. Do sprzedaży w ramach ośmiu aukcji przeznaczono wtedy nieco ponad 68 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości blisko 24 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano łącznie blisko 37 TWh (54%) wolumenu energii o łącznej wartości ponad 8,5 mld zł (36%).

Źródło: ISBnews

Artykuł Kolejne aukcje OZE odbędą się w dniach 2-10 grudnia pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.