KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego PKO BP do 0,11 pkt proc.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu (PKO BP) utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie skonsolidowanym w wysokości 0,11 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bufor ten wynosił 0,24 pkt proc.

Jak podano w komunikacie, dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,08 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1.

Zgodnie z ustawą – Prawo bankowe decyzja KNF jest ostateczna i natychmiast wykonalna, zaznaczono.

Do chwili otrzymania powyższej decyzji, zgodnie z zaleceniem KNF, bank zobowiązany był do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie grupy w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z ww kredytów hipotecznych na poziomie 0,24 pkt proc., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 0,18 pkt proc.), przypomniano.

Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym, podsumowano. 

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 381 mld zł na koniec 2020 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Źródło: ISBnews

Artykuł KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego PKO BP do 0,11 pkt proc. pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.