Kino Polska TV miało 12,71 mln zł zysku netto, 30,1 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022

Kino Polska TV odnotowało 12,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 6,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 15,08 mln zł wobec 8,71 mln zł zysku rok wcześniej.

„Grupa zanotowała wynik EBITDA na poziomie 30,1 mln zł (+17,5% r/r)” – czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 66,45 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 57,39 mln zł rok wcześniej.

W I kwartale 2022 r. grupa odnotowała znaczące wzrosty przychodów w najważniejszych segmentach swojej działalności. Wpływy ze sprzedaży reklam oraz emisji kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych wyniosły 35,1 mln zł, (+18,3% r/r), zaś przychody ze sprzedaży reklam w kanale Stopklatka wzrosły do 10,8 mln zł, (+19,9% r/r). Sprzedaż praw licencyjnych przyniosła grupie 6,7 mln zł (+26% r/r). Wzrost przychodów osiągnęły także segmenty Kanały marki Kino Polska – łącznie 8,8 mln zł (+2,9% r/r) z emisji i sprzedaży reklam oraz Zoom TV, który wygenerował 4,4 mln zł ze sprzedaży reklam (+2,5% r/r).

Łącznie sprzedaż reklam w I kw. 2022 r. wygenerowała 23,8 mln zł, tj. 12,8% więcej niż rok wcześniej. Przychody grupy z emisji wzrosły o 16,9% r/r i wyniosły 35,2 mln zł. Grupa kontynuuje dalszy rozwój na rynkach międzynarodowych, nawiązując współpracę z nowymi operatorami kablowymi. Sprzedaż poza granicami Polski sięgnęła 23 mln zł, co oznacza wzrost o 17,5% r/r i stanowiła w omawianym okresie 34,6% całkowitych przychodów grupy.

„Od początku 2022 roku rozliczamy się w 'nowej’, poszerzonej grupie komercyjnej 16-59, która zdecydowanie lepiej oddaje charakterystykę aktualnej konsumpcji mediów, co sprzyja osiąganiu przez nas jeszcze wyższych przychodów ze sprzedaży reklam. Łączna dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży reklam oraz z emisji daje pogląd na możliwą skalę naszego rozwoju w całym 2022 r.” – skomentował prezes Bogusław Kisielewski, cytowany w komunikacie.

W I kwartale 2022 r. łączna oglądalność kanałów grupy wyniosła 2,69% i była niższa o około 10,9% r/r, przy uwzględnieniu porównywalnej grupy widowni komercyjnej (SHR%, All 16-59, live). W 2021 r. grupa raportowała udział w oglądalności przy uwzględnieniu węższego zakresu grupy wiekowej (SHR%, All 16-49, live), co dawało wtedy udział w oglądalności na poziomie 2,53%.

„Na wyniki oglądalności kanałów grupy w I kwartale 2022 r. miał wpływ znaczący wzrost udziału kanałów informacyjnych oraz – w przypadku kanałów naziemnych takich jak Stopklatka – zmiany standardu nadawania (refarming) oraz cykliczne zmiany w panelu pomiarowym służącym do pomiaru oglądalności. Kanał filmowo-serialowy Kino Polska odnotował spadek oglądalności (SHR%, All 16-59, live) o 16,9% r/r, kanał Kino TV o 11,1% r/r, zaś Stopklatka o 13,5% r/r. Udział kanału Zoom TV w oglądalności nie zmienił się w porównaniu do I kwartału ubiegłego roku” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 5,04 mln zł wobec 2,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Kino Polska TV to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r. 

Źródło: ISBnews

Artykuł Kino Polska TV miało 12,71 mln zł zysku netto, 30,1 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.