KGHM miał 4,77 mld zł zysku netto, 8,87 mld zł skoryg. zysku EBITDA w 2022

KGHM Polska Miedź odnotował 4 772 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 6 156 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 8 865 mln zł wobec 10 327 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 33 847 mln zł w 2022 r. wobec 29 803 mln zł rok wcześniej.

Zwiększenie przychodów dotyczy głównie przychodów ze sprzedaży miedzi – o 2 801 mln zł, srebra – o 373 mln zł, usług – o 254 mln zł oraz złota – o 171 mln zł, podano w sprawozdaniu zarządu.

„W 2022 r. zanotowano spadek produkcji miedzi w grupie kapitałowej o 3%, tj. o 20,6 tys. t w relacji do 2021 r. Spadek dotyczył KGHM International Ltd. (-15,5 tys. t) oraz Sierra Gorda SCM (-13,6 tys. t dla udziału 55%) i nie został skompensowany przez wyższą produkcję Polskiej Miedzi (+ 8,4 tys. t). Wyższa produkcja miedzi w KGHM Polska Miedź w 2022 r. wynika z wyższego zużycia obcych materiałów miedzionośnych oraz wyższej dyspozycyjności ciągów technologicznych. Spadek produkcji miedzi w Sierra Gorda SCM wynikał głównie z eksploatacji rudy o niższej zawartości Cu oraz niższego uzysku” – czytamy w sprawozdaniu.

„Spadek produkcji w segmencie KGHM International nastąpił głównie z uwagi na brak produkcji kopalni Franke od kwietnia 2022 r. (-8 tys. t) oraz niższej produkcji kopalni Robinson (-6,8 tys. t). Wyższą od ubiegłorocznej produkcję miedzi zanotowały kopalnie Zagłębia Sudbury (+0,6 tys. t)” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 3 533 mln zł wobec 5 169 mln zł zysku rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2022 r. miała 33,85 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews

Artykuł KGHM miał 4,77 mld zł zysku netto, 8,87 mld zł skoryg. zysku EBITDA w 2022 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *