KGHM miał 1 421 mln zł zysku netto, 5 229 mln zł skorygowanej EBITDA w 2019 roku

KGHM Polska Miedź odnotował 1 421 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 1 657 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto ze sprzedaży wyniósł 2 455 mln zł wobec 2 591 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 5 229 mln zł w 2019 r. wobec 4 972 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22 723 mln zł w 2019 r. wobec 20 526 mln zł rok wcześniej.

„Wyższa produkcja miedzi płatnej (+11%), rekordowa produkcja srebra (+18%), wyższe o 11% przychody grupy kapitałowej i o 5% wyższa EBITDA oraz uruchomienie nowych inwestycji w naszych oddziałach – tak zamykamy rok 2019” – napisał prezes Marcin Chludziński w piśmie dołączonym do raportu rocznego.

Podkreślił, że spadki cen miedzi (o 8% r/r), wojna handlowa między USA a Chinami, niepokoje związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej sprawiły, że grupa pracowała w trudnych okolicznościach makroekonomicznych.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 1 264 mln zł wobec 2 025 mln zł zysku rok wcześniej.

„Zoptymalizowaliśmy portfel aktywów zagranicznych, koncentrując się na kluczowych projektach. W obciążonym historycznie projekcie Sierra Gorda znacznie poprawiliśmy wyniki operacyjne. W efekcie większego wydobycia i przerobu rudy, Sierra Gorda zakończyła 2019 rok produkcją miedzi płatnej o 4 proc. wyższą od założonej w budżecie i 12% wyższą niż w 2018 roku” – napisał także Chludziński.

W roku 2019 nakłady na inwestycje rzeczowe wyniosły 2 475 mln zł i były wyższe niż w roku poprzednim o 16%. Łącznie nakłady inwestycyjne wraz z poniesionymi nakładami na prace rozwojowe niezakończone wyniosły 2 481 mln zł, podała także spółka.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r.

Źródło: ISBnews

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.