KE rusza z inicjatywą ws. 300 mld euro inwestycji na rzecz bezpiecznych połączeń

Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zainicjowali nową europejską strategię na rzecz rozwoju inteligentnych, czystych i bezpiecznych połączeń w dziedzinie technologii cyfrowych, energii i transportu, poinformowała Komisja. Celem inicjatywy jest uruchomienie inwestycji na kwotę 300 mld euro w latach 2021-2027, a tym samym wsparcie trwałej odbudowy gospodarczej

 „W ramach globalnej odbudowy pragniemy zmienić sposób, w jaki łączymy nasz świat, a tym samym zapewnić nam wszystkim lepszą przyszłość. Model europejski polega na inwestowaniu zarówno w twardą, jak i miękką infrastrukturę, w realizowaniu zrównoważonych inwestycji w sektorze technologii cyfrowych, klimatu i energii, transportu, zdrowia, edukacji i badań naukowych, a także w dbaniu o sprzyjające środowisko gwarantujące równe warunki działania” – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, cytowana w komunikacie.

Strategia „Brama na świat” ma na celu zwiększenie inwestycji promujących wartości demokratyczne i wysokie standardy, dobre rządy i przejrzystość, równe partnerstwa, zieloną, czystą i bezpieczną infrastrukturę oraz stymulujących inwestycje sektora prywatnego.

Będzie opierać się na nowych narzędziach finansowych przewidzianych w wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2021–2027.

Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR), Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) III, a także Interreg, InvestEU i unijny program w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” umożliwiają UE pozyskiwanie środków na publiczne i prywatne inwestycje w priorytetowych obszarach, w tym w zakresie łączności.

W szczególności w latach 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus (EFSD+), finansowe ramię (ISWMR) – „Globalny wymiar Europy”, udostępniona zostanie kwota sięgająca 135 mld euro na gwarantowane inwestycje w projekty infrastrukturalne, 18 mld euro zostanie udostępnione w formie dotacji z budżetu UE, zaś instytucje finansowe mogą wyłożyć na planowane inwestycje nawet 145 mld euro, podała Komisja.

Uzupełniając swój zestaw narzędzi finansowych, UE rozważa możliwość ustanowienia europejskiego instrumentu kredytów eksportowych. W ocenie KE, pozwoliłoby to zwiększyć ogólny potencjał UE w tym obszarze. Instrument pomógłby wyrównać szanse przedsiębiorstw z UE funkcjonujących na rynkach państw trzecich, na których muszą one coraz częściej stawiać czoła zagranicznym konkurentom, którzy otrzymują duże wsparcie ze strony swoich rządów. Ułatwiłoby to tym przedsiębiorstwom uczestnictwo w projektach infrastrukturalnych.

Komisja zapowiada, że UE udostępni swoim partnerom nie tylko solidne warunki finansowe, oferując dotacje, korzystne pożyczki i gwarancje budżetowe w celu zmniejszenia ryzyka inwestycji i poprawy zdolności obsługi zadłużenia. Także pomoc techniczną, aby podnieść ich zdolność do wypracowania wiarygodnych projektów zapewniających optymalne wykorzystanie środków finansowych w obszarze infrastruktury.

Źródło: ISBnews

Artykuł KE rusza z inicjatywą ws. 300 mld euro inwestycji na rzecz bezpiecznych połączeń pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *