ING Bank Śląski przewiduje negatywny wpływ obniżki stóp na wynik odsetkowy w 2020 roku

Zarząd ING Banku Śląskiego szacuje, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) związane ze zmianą stóp procentowych będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy grupy kapitałowej banku za 2020 rok w przedziale 50-80 mln zł. Faktyczny wpływ będzie uzależniony od kształtu krzywej dochodowości oraz realizacji założeń biznesowych, podał bank. 

„W opinii zarządu banku, w chwili obecnej nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie negatywnego wpływu pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce wynikającego z epidemii koronawirusa, zmienności na rynkach finansowych (w tym walutowym) oraz zmian w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym (w tym zaoferowania klientom możliwości zawieszenia rat kredytowych) na przyszłe wyniki finansowe, w szczególności na poziom kosztów ryzyka” – czytamy w komunikacie. 

Zarząd banku przedstawi zaktualizowaną informację dotyczącą wpływu rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność banku i jego spółek zależnych w raporcie finansowym za I kwartał 2020 roku, dodano. 

Bank oraz jego spółki zależne zachowują dobrą i stabilną sytuację płynnościową i kapitałową, podkreślono.

„Bank oraz jego spółki zależne zachowują ciągłość operacyjną, a wszystkie kluczowe procesy odbywają się bez zakłóceń. W związku z wprowadzeniem ograniczeń w działaniu galerii handlowych oraz zamknięciem szkół i przedszkoli, 26 marca 2020 roku 37 placówek (z 316 ogółem) było zamkniętych. Pozostałe oddziały były otwarte w zmniejszonym wymiarze godzinowym. 70% pracowników, poza tymi pracującymi w oddziałach, wykonuje swoje obowiązki w sposób zdalny pracując z domu” – czytamy także. 

Bank podał, że zauważa postępującą zmianę w strukturze oszczędności klientów detalicznych, polegającą na przesunięciu środków z produktów pozabilansowych na produkty bilansowe oraz oczekuje mniejszej aktywności klientów, w tym niższej sprzedaży produktów finansowych.

„Zarząd banku analizuje na bieżąco obecną sytuację gospodarczą i podejmuje decyzje mające na celu przede wszystkim ochronę interesów obecnych klientów banku oraz własnego przedsiębiorstwa. Zarząd banku planuje w aktywny sposób dostosowywać swoje polityki i procedury do panujących warunków gospodarczych” – podkreślono. 

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 158,61 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł ING Bank Śląski przewiduje negatywny wpływ obniżki stóp na wynik odsetkowy w 2020 roku pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.