GPW: Zmiana harmonogramu sesji niesie ze sobą zbyt duże ryzyko operacyjne

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ocenia, że
wprowadzenie zmiany harmonogramu sesji giełdowej jest w obecnych
warunkach bardzo trudne i niesie ze sobą zbyt duże ryzyko operacyjne
zarówno z organizacyjnego, jak i technicznego punktu widzenia. Dlatego
GPW jest przeciwna takiemu rozwiązaniu, podano w komentarzu do
propozycji skrócenia sesji giełdowej.

„Zmiana harmonogramu sesji nie jest jedynie zmianą godzin w jakim
przeprowadzane są transakcje. Konieczne jest zsynchronizowanie wielu
systemów informatycznych, zmiana parametrów generowania produktów
informacyjnych, wszystkich operacji, które odbywają się w systemach
zarówno przed, jak i po sesji” – czytamy w komunikacie.

Ewentualna zmiana nie mogłaby dotyczyć wyłącznie GPW, ale również
spółek z Grupy GPW: GPW Benchmark (obsługa indeksów giełdowych i sesje
WIBOR/WIBID) i BondSpot (dystrybucja przez GPW komunikatów z TBSP oraz
wyliczanie TBSP Index na potrzeby NBP), podano także.

Jak wskazuje GPW, takie zmiany wymagają szczegółowych przygotowań,
testowania, a przede wszystkim osobistej obecności pracowników GPW oraz
spółek grupy w budynku Centrum Giełdowego. Wymagają też stawienia się w
pracy pracowników biur maklerskich, bez których nie będzie możliwe
przetestowanie systemu. Dla wszystkich tych osób wzrośnie w związku z
tym ryzyko zarażenia koronawirusem. Z uwagi na ich bezpieczeństwo i
bezpieczeństwo całego obrotu nie możemy sobie na to pozwolić.

„System transakcyjny i stowarzyszone z nim inne systemy pracują
obecnie bez problemów i między innymi dlatego możliwa jest obsługa
zdalna. Zmiana harmonogramu może wygenerować nam incydenty które w
normalnej sytuacji można rozwiązać szybko – w przypadku pracy zdalnej na
pewno wiązać się to będzie z większym nakładem czasu/wysiłku i ryzykiem
turbulencji technicznych dla całego rynku” – podsumowano.

Izba Domów Maklerskich (IDM) poinformowała dziś, że zwróciła się
ponownie do zarządu GPW z wnioskiem o pilne skrócenie sesji giełdowej do
godz. 16:15 ze skutkiem natychmiastowym. Pierwszy wniosek o zmianę
godzin sesji został przekazany do zarządu GPW 26 lutego 2020 r.

W ocenie IDM, skrócenie godzin trwania sesji przynosi istotne
korzyści dla rynku, takie jak poprawa płynności oraz obniżenie kosztów
działalności domów maklerskich. Izba wskazała, że skrócenie sesji nie
rodzi negatywnych skutków, takich jak spadek obrotów na rynku czy
przychodów spółki prowadzącej rynek regulowany, jak i branży
maklerskiej. Jednocześnie skrócenie sesji wpłynie pozytywnie na
działalność domów i biur maklerskich, które w wyniku zagrożenia
epidemiologicznego w kraju, wprowadzają zmiany w organizacji pracy.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych,
a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych.
Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji
korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest
spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.