Gobarto miało 34,05 mln zł zysku netto, 53,95 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2023

Gobarto odnotowało 34,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 3,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 40,88 mln zł wobec 9,18 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 53,95 mln zł wobec 21,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 809,75 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 519,56 mln zł rok wcześniej.

„Wpływy z eksportu wyniosły 90 477 tys. zł i były względem roku poprzedniego wyższe o około 58%. Udział sprzedaży zagranicznej w stosunku do wielkości łącznego przychodu wyniósł ponad 11%. Dług netto wyniósł 198 292 tys. zł i był o 4,3 % wyższy niż w analogicznym okresie roku 2022” – czytamy w raporcie.

„Kluczowym zdarzeniem w tym okresie było odwrócenie trendu utrzymywania się cen trzody na bardzo niskim poziomie. W końcówce pierwszego kwartału oraz w kolejnych tygodniach drugiego kwartału ceny trzody uległy gwałtownemu wzrostowi z poziomu ok. 2 euro/kg do poziomu 2,33 euro/kg. Jest to kluczowa informacja dla rentowności w segmencie trzoda, gdyż ceny te pozwalają na generowanie wysokich zysków w hodowli” – czytamy dalej.

Według cytowanych w raporcie informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), na 31 marca 2023 roku pogłowie trzody chlewnej w Polsce wyniosło 8,3 mln sztuk, tj. o 13,8% mniej w porównaniu z końcem grudnia 2022 r.

„W Polsce notowania cen żywca wieprzowego zwykle odzwierciedlają poziom dla średniej ceny unijnej. Z tego powodu w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku cena żywca wieprzowego kształtowała się w trendzie zwyżkowym. W marcu średnia cena żywca wieprzowego w Polsce wyniosła 8,41 zł/kg i była o 32% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego” – wskazano dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 8,21 mln zł wobec 8,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Gobarto to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Gobarto miało 34,05 mln zł zysku netto, 53,95 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2023 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *