Gi International ogłosiło wezwanie na 24,83% akcji Gi Group Poland

Gi International ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 16 328 099 akcji zwykłych na okaziciela Gi Group Poland, reprezentujących 24,83% kapitału tej spółki, mające na celu osiągnięcie przez wzywającego 100% ogólnej liczby głosów w spółce, podało GI Group Poland. Cena określona w wezwaniu to 1,45 zł za akcję.

„Wzywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania do 65 753 888 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu” – czytamy w komunikacie.

Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 1,45 zł za sztukę, podano również.

Zapisy w wezwaniu przyjmowane będą od 11 stycznia do 9 lutego 2022 r. Planowany dzień transakcji na GPW to 14 lutego 2022 r., a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: 15 lutego 2022 r.

Wzywający posiada 75,17% ogólnej liczby akcji spółki, tj. 49 425 789 akcji, uprawniających do wykonywania 75,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

„Wzywający podjął decyzję o ogłoszeniu wezwania w szczególności w celu wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zamierza podjąć wszelkie działania niezbędne dla osiągniecia tego celu po przeprowadzeniu wezwania. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wzywający zamierza podjąć działania mające na celu podjęcie przez walne zgromadzenie stosownej uchwały dotyczącej wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym i złożenia przez spółkę stosownego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym” – czytamy także. 

Jeżeli po przeprowadzeniu wezwania wzywający osiągnie, bezpośrednio lub pośrednio, 95% ogólnej liczby głosów w spółce, zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji spółki, posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych spółki, podano także. 

Gi Group (dawniej Work Service) to firma branży HR zapewniająca innowacyjne rozwiązania w obszarze zasobów ludzkich. Specjalizuje się w rekrutacji i outsourcingu pracowniczym, doradztwie personalnym, restrukturyzacji w zakresie HR. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Działa od 1999 roku, od sierpnia 2020 jest częścią Gi Group.

Źródło: ISBnews

Artykuł Gi International ogłosiło wezwanie na 24,83% akcji Gi Group Poland pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.