FFiL Śnieżka miała 9,93 mln zł zysku netto, 26,31 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 9,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 16,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

„Na wysokość zysku netto Grupy osiągniętego w okresie styczeń-marzec 2024 roku, oprócz spadku sprzedaży spowodowanego wdrażaniem zmian w modelu dystrybucji, miały wpływ również wzrost kosztów sprzedaży o 8% głównie za sprawą większych wydatków na wynagrodzenia i marketing, a także wzrost kosztów ogólnego zarządu o 21,2% r/r spowodowany głównie przez wzrost wynagrodzeń, a także kosztów usług obcych” – czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 16,96 mln zł wobec 27,54 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 26,31 mln zł wobec 37,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 172,28 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 201,41 mln zł rok wcześniej.

„W pierwszym kwartale 2024 roku grupa kapitałowa Śnieżka wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 172,3 mln zł, tj. o 14,5% niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Osłabienie wyników to konsekwencja umocnienia złotego względem forinta i hrywny oraz wdrażania zmian w modelu dystrybucji na rynku niezależnym w Polsce” – czytamy dalej.

Od początku 2024 roku Śnieżka dokonała rozszerzenia modelu dystrybucji na rynku niezależnym w Polsce.

„Wybrane punkty handlowe, które do tej pory były obsługiwane pośrednio przez dystrybutorów, mogą jednocześnie dokonywać zakupów bezpośrednio w spółce Śnieżka ToC. Rozszerzenie było możliwe dzięki zrealizowanym inwestycjom w Centrum Logistyczne oraz systemy IT. Wdrożenie zmian w modelu dystrybucji na rynku niezależnym miało negatywny wpływ na wyniki sprzedaży Grupy w analizowanym okresie. W perspektywie długoterminowej stanowi ono jednak ważny krok w dalszym rozwoju Grupy i budowaniu jej przewag konkurencyjnych” – napisano też w raporcie.

Kluczowymi rynkami Grupy Śnieżka są Polska (72,2% udziało w strukturze przychodów), Węgry (13,4% udziału) oraz Ukraina (11% udziału).

„W Polsce przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę wyniosły 124,4 mln zł i były o 16,1% niższe w porównaniu z poprzednim rokiem. Spadek wartości sprzedaży w Polsce wynikał przede wszystkim z wdrożonych zmian w modelu dystrybucji, wysokiej bazy wynikającej z podwyższonego poziomu zakupów partnerów w analogicznym okresie 2023 roku, stymulowanych podwyżką cen produktów, a także słabszej koniunktury w branży w analizowanym okresie” – czytamy dalej.

Przychody Grupy na pozostałych rynkach wyniosły: na Węgrzech 23 mln zł (spadek o14,8% r/r), w Ukrainie 18,9 mln zł (wzrost o 13,8% r/r), a na pozostałych rynkach (segment operacyjny „Pozostałe”) 5,9 mln zł (spadek o 37,6% r/r).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 4,35 mln zł wobec 2,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2023 r. miała 857,77 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews

Artykuł FFiL Śnieżka miała 9,93 mln zł zysku netto, 26,31 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *