FFiL Śnieżka miała 59,5 mln zł zysku netto, 78,97 mln zł zysku EBIT w 2019 roku

FFiL Śnieżka odnotowała 59,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 61,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 62,65 mln zł i był o 1,2% niższy niż rok wcześniej.

„Powiększenie się Grupy o Poli-Farbe przełożyło się nie tylko na wzrost przychodów, ale i kosztów. Wynik za 2019 rok obciążyło przede wszystkim ujęcie w sprawozdaniu kosztów produkcji czy sprzedaży poniesionych przez węgierską spółkę, ale także wzrost liczby pracowników grupy o 261 osób. Na wzrost kosztów grupy wpłynęły także m.in. wyższe wydatki FFiL Śnieżka SA na marketing oraz koszty poniesione w związku z jej rozwojem – w tym wzrostem zatrudnienia, transformacją cyfrową oraz przejęciem Poli-Farbe i procesami integracji węgierskiej spółki” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

„Pomimo kumulacji inwestycji przypadającej na 2019 rok oraz konsolidacji wyników spółki Poli-Farbe, która obecnie osiąga niższe marże niż Śnieżka w Polsce, sytuacja płynnościowa Grupy pozostaje dobra, a jej rentowność wysoka na tle zagranicznych konkurentów” – dodał prezese Piotr Mikrut, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 78,97 mln zł wobec 79,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA zwiększył się do 106,8 mln zł (+8,6% r/r), choć wyższe koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu wpłynęły na marżę EBITDA, która wyniosła 14,9% (spadek o 1,9 pkt proc. r/r). Nieznacznie, do 42,4% wzrosła także marża brutto na sprzedaży – przede wszystkim dzięki utrzymującemu się w ubiegłym roku popytowi na farby i lakiery z segmentów cenowych premium oraz średniego zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech oraz na Ukrainie, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 717,08 mln zł w 2019 r. wobec 586,78 mln zł rok wcześniej.

„W 2019 roku grupa kapitałowa Śnieżka wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 717,1 mln zł, czyli o 22,2% wyższe niż rok wcześniej. To przede wszystkim rezultat dołączenia do Grupy spółki Poli-Farbe Vegyipari Kft. i konsolidacji jej wyników, ale także wyższej sprzedaży w Polsce i na Ukrainie. Niższe przychody grupa kapitałowa Śnieżka osiągnęła na Białorusi. Na koniec 2019 roku cztery główne rynki – Polska, Węgry, Ukraina i Białoruś – odpowiadały za 95,4% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Pomimo konsolidacji wyników Poli-Farbe od połowy maja ub.r., rynek węgierski zwiększył swój udział już do 13,9%, plasując się w strukturze sprzedaży na drugim miejscu, zaraz po rynku polskim, na którym Śnieżka osiągnęła ok. 2/3 łącznych przychodów ze sprzedaży. Udział pozostałych dwóch kluczowych rynków – ukraińskiego i białoruskiego – wyniósł odpowiednio 10,8% i 3,7%” – czytamy dalej.

Nakłady na inwestycje w spółkach Grupy w 2019 roku osiągnęły rekordowy poziom 196,4 mln zł, co oznacza wzrost o 165,7% w porównaniu z poprzednim rokiem. Największą inwestycją poczynioną przez Śnieżkę był zakup udziałów w spółce Poli-Farbe, podano także.

Jednocześnie duże nakłady finansowe zostały przeznaczone na rozwój zakładów produkcyjnych w Polsce – w tym wzrost mocy produkcyjnych, poprawę jakości wyrobów oraz optymalizację kosztów wytwarzania. W minionym roku pracowano m.in. nad modernizacją (w tym automatyzacją) i rozbudową linii do produkcji farb kolorowych w zakładzie w Lubzinie oraz farb białych w Pustkowie. Spółka dominująca w Grupie, Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA wdrożyła również kluczowe etapy zaplanowane w ramach transformacji cyfrowej (projekt o wewnętrznej nazwie Change IT), związane z zarządzaniem sprzedażą oraz utrzymywaniem relacji z klientem, wymieniono.

Na koniec 2019 roku wskaźnik dług netto/EBITDA dla grupy kapitałowej Śnieżka wyniósł 1,71. Po zakończeniu obecnego cyklu inwestycyjnego, zadłużenie Grupy ma być stopniowo zmniejszane, aż do konserwatywnego poziomu 1x EBITDA, wskazano także.

Strategia Grupy na najbliższe lata zakłada koncentrację na kluczowych rynkach. Na rynku farb i lakierów w Polsce FFiL Śnieżka jest liderem i tę pozycję chce utrzymać. Intensywne działania będą podejmowane także w celu poprawy rentowności węgierskiej spółki Poli-Farbe Vegyipari Kft.

„Pierwsze efekty integracji, jak uzyskanie przez Poli-Farbe dostępu do tańszych surowców, są już widoczne. Kolejne wymierne synergie chcemy osiągać sukcesywnie w ciągu najbliższych lat. Główny cel tych działań to poprawa marż osiąganych przez Poli-Farbe. W horyzoncie strategicznym nie widzę przeszkód, żeby wzrosły one do poziomu osiąganego przez FFiL Śnieżka SA” – powiedział Mikrut.

Poza integracją węgierskiej spółki, w 2020 roku spółka planuje kontynuację cyklu inwestycyjnego. W trakcie są m.in. budowa Centrum Logistycznego w Zawadzie oraz finalizacja inwestycji w zakładach produkcyjnych w Lubzinie i Pustkowie. Jednocześnie, w związku z trwającą pandemią COVID-19 wywołaną przez koronawirusa, zarząd przygotowuje się na różne scenariusze rozwoju sytuacji i nie wyklucza podjęcia działań wzmacniających płynność finansowa Śnieżki – w tym czasowego ograniczenia wydatków niezwiązanych bezpośrednio z działalnością operacyjną.

„Od początku światowych zmagań z tą chorobą intensywnie monitorujemy sytuację. Bardzo szybko, bo już na początku marca, wdrożyliśmy rozwiązania możliwie dalece zabezpieczające naszych pracowników. Dokonaliśmy między innymi zmian w organizacji produkcji we wszystkich spółkach grupy. Mamy też świadomość, że perturbacje wywołane przez działania władz w krajach gdzie działamy, służące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu wirusa SARS-CoV-2 mogą wpłynąć również na naszą grupę, co pokazuje ostatnia decyzja o czasowym ograniczeniu części produkcji w naszej spółce zależnej na Ukrainie. Będziemy szybko reagować na wszystkie wyzwania związane z rozprzestrzenianiem się wirusa” – zakończył prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 49,21 mln zł wobec 60,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech.

Źródło: ISBnews

Artykuł FFiL Śnieżka miała 59,5 mln zł zysku netto, 78,97 mln zł zysku EBIT w 2019 roku pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.