Famur wyemituje zielone obligacje

Famur zdecydował o emisji obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400 mln zł, podała spółka. Obligacje serii C zostaną wyemitowane jako zielone obligacje (green bonds).  

„Spółka wyemituje nie więcej niż 400 000 sztuk obligacji serii C zdematerializowanych, niezabezpieczonych o wartości nominalnej jednej obligacji serii C wynoszącej 1 000 zł i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400 000 000 zł” – czytamy w komunikacie.

Cena emisyjna każdej obligacji serii C będzie wynosić 1 000 zł. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M dla depozytów 6-miesięcznych, powiększoną o marżę w wysokości 290 punktów bazowych w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od obligacji serii C będą wypłacane co 6 miesięcy.

Datą emisji obligacji serii C będzie 3 listopada 2021 r., zaś datą wykupu – 3 listopada 2026 r.

„Cel emisji obligacji serii C został określony w ten sposób, że emitent zobowiązuje się przeznaczyć wpływy z emisji obligacji serii C na bezpośrednie i pośrednie finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji zielonych projektów (zgodnie z definicją zawartą w warunkach emisji obligacji)” – czytamy dalej.

Obligacje serii C zostaną wyemitowane jako zielone obligacje (green bonds) zgodnie z rozumieniem tego terminu zawartym w wytycznych Green Bond Principles dotyczące procesu emisji zielonych obligacji opublikowanych w czerwcu 2021 roku (wraz z późniejszymi zmianami) przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego ICMA (International Capital Market Association), podano także. 

Obligatariusze będą posiadać możliwość zażądania wcześniejszego wykupu obligacji serii C.

Obligacje serii C zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (ASO).

Pod koniec sierpnia br. Famur wprowadził zmiany do programu emisji obligacji z 2015 r., podwyższając łączną wartość nominalną obligacji emitowanych w ramach tego programu do kwoty 1 mld zł z 500 mln zł wcześniej i ustalając czas programu na nieokreślony.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie, a od maja 2021 r. realizuje strategię transformacji w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację oraz inne perspektywiczne branże przemysłowe. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Famur wyemituje zielone obligacje pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *