Enterprise Investors obejmie 40% udziałów spółki Bisar

Polish Enterprise Fund VIII – fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI) – obejmie 40% akcji Bisar, spółki zajmującej się outsourcingiem procesowym, która rozszerza swoją działalność o nowe kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej, podało EI. Fundusz zainwestuje 125 mln zł w rozwój spółki i jej ekspansję zagraniczną. 

Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

„Bisar świadczy ważne dla gospodarki usługi, które są odpowiedzią na postępujące zmiany demograficzne. Od lat bezrobocie pozostaje na niezmiennie niskim poziomie. Nic nie wskazuje na to by sytuacja ta miała zmienić się nawet w obliczu spowolnienia gospodarczego. Jestem przekonany, że razem ze spółką będziemy w stanie pomóc innym firmom złagodzić negatywne skutki narastającej nierównowagi na rynku pracy w Polsce, jak i w regionie” – powiedział partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za transakcję Sebastian Król, cytowany w komunikacie.

Bisar specjalizuje się w outsourcingu procesowym. Utworzona w 2015 r. spółka szybko rosła przejmując obsługę kolejnych dużych klientów korporacyjnych. Z czasem jej portfolio objęło renomowane firmy z branż tak różnych, jak handel detaliczny, logistyka czy przetwórstwo spożywcze. Do dynamicznego rozwoju spółki bez wątpienia przyczyniły się sprzyjające trendy makroekonomiczne związane z niską stopą bezrobocia, niedoborem pracowników w niemal wszystkich sektorach gospodarki oraz starzejącym się społeczeństwem, podkreślono.

Spółka już jest obecna na rynku rumuńskim, a planuje dalszą ekspansję zagraniczną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Zarząd spółki szacuje, że w bieżącym roku osiągnie ona skonsolidowane przychody na poziomie 300 mln zł.

 „Wierzymy, że we współpracy z naszym nowym partnerem – Enterprise Investors – będziemy w stanie wznieść Bisar na kolejny etap rozwoju. Partnerstwo to przyśpieszy m.in. wdrożenie zaplanowanych rozwiązań technologicznych. Spółka jest strategicznie dobrze przygotowana do dynamicznego wzrostu, dlatego też w nadchodzących latach planujemy poszerzać współpracę z naszymi aktualnymi klientami, a także dynamicznie pozyskiwać nowych partnerów na rynkach zagranicznych” – skomentował członek zarządu Bisar Robert Abramek.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 r. i utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld euro. Fundusze te zainwestowały 2,2 mld euro w 151 spółek działające w różnych sektorach gospodarki. Fundusze te zakończyły inwestycje w 135 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 4,2 mld euro.

Źródło: ISBnews

Artykuł Enterprise Investors obejmie 40% udziałów spółki Bisar pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.