Energa miała 300 mln zł zysku netto, 692 mln zł EBITDA w III kw. 2021

Energa odnotowała 300 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 430 mln zł wobec 236 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 692 mln zł wobec 501 mln zł rok wcześniej.

„EBITDA grupy w III kwartale 2021 roku wyniosła 692 mln zł i była wyższa o 191 mln zł, tj. 38% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku. Najwyższy wzrost odnotowała Linia Biznesowa Sprzedaż. Przyczyną tego wzrostu była wyższa marża na sprzedaży energii elektrycznej. Jest to w głównej mierze efekt ogólnej poprawy marżowości sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych w porównaniu do ubiegłego roku. Na tę poprawę marżowości wpływ miało m.in. zanotowanie korzystnego wyniku finansowego na wyprzedaży nadwyżek energii w sierpniu i wrześniu br. (wysoka produkcja energii z OZE na rynku lokalnym) po wysokich cenach rynkowych. Ponadto, występuje także efekt niskiej bazy. W 2020 roku obowiązywała niekorzystna taryfa Prezesa URE dla gospodarstw domowych rozliczanych na jej podstawie, a także wyniki 2020 roku były obniżone na skutek pandemii – zanotowano wówczas nieplanowaną stratę na wyprzedaży nadwyżek energii wynikającą ze zmniejszenia zapotrzebowania klientów na energię elektryczną” – czytamy w raporcie.

W Linii Biznesowej Dystrybucja wzrost EBITDA wynikał przede wszystkim z wyższej marży na dystrybucji (ze stratami sieciowymi), co było konsekwencją wzrostu wolumenu dystrybucji, wyższych przychodów z przyłączy przy niekorzystnym saldzie pozostałej działalności operacyjnej w związku ze stratami losowymi związanymi z lipcową nawałnicą. Z kolei spadek EBITDA r/r w Linii Biznesowej Wytwarzanie wynikał przede wszystkim z wyższego kosztu zakupu uprawnień do emisji, który nie został pokryty wyższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej, pozytywnym wpływem nieodpłatnie otrzymanych świadectw pochodzenia oraz wyższymi przychodami z usług systemowych świadczonych dla Operatora Sieci Przesyłowej, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 317 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 3 013 mln zł rok wcześniej.

„Za wzrost przychodów odpowiada w głównej mierze Linia Biznesowa Wytwarzanie, co jest efektem wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w związku z wyższą produkcją energii przez elektrownię w Ostrołęce oraz źródła wodne i wiatrowe, jak również wyższych poziomów cen sprzedaży energii elektrycznej. Wyższe były także przychody z usług systemowych, co było efektem wdrożenia z początkiem 2021 roku mechanizmu rozliczeniowego w postaci rynku mocy, z którego korzystają źródła grupy. Ponadto istotny wzrost przychodów zanotowała Linia Biznesowa Sprzedaż, co było efektem wzrostu cen sprzedaży energii na rynku hurtowym (skutek wzrostu cen energii na rynku). Przychody Grupy Energa z rynku mocy w III kwartale 2021 roku wyniosły 58 mln zł (177 mln zł w okresie 9 miesięcy 2021 roku)” – czytamy dalej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 976 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 628 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9 986 mln zł w porównaniu z 9 105 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 203 mln zł wobec 131 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

Źródło: ISBnews

Artykuł Energa miała 300 mln zł zysku netto, 692 mln zł EBITDA w III kw. 2021 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *