Develia rozpoczęła przegląd opcji strategicznych ws. długoterminowego rozwoju

Develia podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym długoterminowym rozwojem, podała spółka. Ma on m.in. wskazać alternatywy wobec wezwania na akcje spółki.

„Powyższa decyzja została podjęta w celu koordynacji działań, które pozwolą ustalić i przedstawić akcjonariuszom informacje na temat alternatyw w stosunku do propozycji zawartej w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ogłoszonym w dniu 12 stycznia 2022 r. przez Forseti IV S.A R.L., Invest Line S.A. oraz Bekap FIZ uwzględniając stanowisko zarządu z dnia 28 stycznia 2022 r. […] oraz ewentualną zmianę warunków wezwania lub inne reakcje rynku, a także wobec: (i) informacji uzyskanych od znaczących akcjonariuszy spółki, którzy wyrazili oczekiwanie rozpoczęcia takiego procesu i zatrudnienia doradcy, (ii) zainteresowania spółką jakie pojawiło się w wyniku wezwania, oraz (iii) widocznego i rosnącego na rynku zainteresowania transakcjami M&A w sektorze deweloperów mieszkaniowych, na którym działa emitent” – czytamy w komunikacie.

Zarząd będzie dążył do zapewnienia możliwie najlepszej pozycji spółki na rynku deweloperskim oraz maksymalizacji wzrostu jej wartości dla wszystkich akcjonariuszy i interesariuszy. Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych umożliwi zarządowi rozmowy z potencjalnymi inwestorami, partnerami i obecnymi akcjonariuszami i przekazanie ewentualnych dodatkowych informacji na temat spółki, zapowiedziano.

„Zarząd emitenta rozważy różne opcje strategiczne, w tym poszukiwanie inwestorów lub partnera strategicznego w ramach przeprowadzenia konkurencyjnego procesu z zastrzeżeniem uwzględnienia innych, niewymienionych opcji strategicznych, które mogą się pojawić w wyniku realizacji przeglądu. Przegląd ma na celu określenie najlepszych warunków maksymalizacji wartości spółki dla obecnych akcjonariuszy” – czytamy dalej.

W ramach przeglądu, zarząd w najbliższym czasie dokona wyboru doradcy zewnętrznego, podano także.

Pod koniec stycznia Develia podała, że zarząd ocenia, że cena akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Forseti IV S.a r.l., Invest Line E S.A. oraz BEKaP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie odpowiada wartości godziwej.

12 stycznia br. Forseti IV S.a r.l., Invest Line E S.A. oraz BEKaP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 295 388 485 akcji Develii po cenie 3,34 zł za walor.

Develia kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Develia rozpoczęła przegląd opcji strategicznych ws. długoterminowego rozwoju pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *